titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - doprava

doprava


Cestná doprava

cestná doprava

Mapa cestných komunikácií prechádzajúcich mestom

Mestom prechádzajú cestné a železničné komunikácie celoštátneho aj medzinárodného významu.
V cestnej doprave medzinár. význam májú štátne cesty: I/18 (E50) Žilina - Ružomberok - Poprad - Košice
I/65 Martin - Kremnica - Žiar nad Hronom - Žarnovica
II/577 Turčianske Teplice - horský prechod Šturec - Uľanka, 
kde sa napája na I/59 (E77) Banská Bystrica - Donovaly - Ružomberok - Dolný Kubín - Poľsko


Železničná doprava

Železničná doprava

Železničné spojenie zabezpečuje najmä železničný uzol Vrútky, kde sa spájajú trate č. 180 (Bratislava – Žilina – Vrútky – Poprad – Košice) a č. 171 ( Vrútky – Martin – Hronská Dúbrava – Zvolen). Železničnú stanicu Vrútky spája s Martinom sieť autobusov MHD. Menej významná železničná stanica Martin na trati č. 171 je neďaleko mestského centra. ŽSR žel. stanica Martin info. č.tel.42 380 45. Cestovný poriadok ŽSR je k dispozícii na www.zsr.sk.

Letecká doprava 

Letecká doprava

Letecká doprava - V mestskej časti Martin - Tomčany sa nachádza športové letisko, ktoré zabezpečuje výhliadkové lety aj AERO TAXI . Cena letu závisí od typu lietadla   132,78 € (cca. 4000,- Sk) /hod, konv. kurz 30,1260. Informácie o leteckej preprave dostanete na č.tel. 42 224 20, 42 300 75. Spojenie MHD linkou č. 52.

Letecké spojenie pravidelnými linkami je možné z malého letiska v Žiline (25 km od Martina),
letiska Sliač (85 km), Poprad (120 km), Bratislava (233km), Košice (240km).

SAD š.p. ul. Kollárova 79, Martin, info č. tel. 41 340 11 zabezpečuje v meste:

Mestská hromadná doprava

Mestská hromadná doprava

MHD - miestnu hromadnú dopravu v dvoch mestách (Martin, Vrútky) a troch obciach (Bystrička, Lipovec, Turčianske Kľačany); viď plán trás MHD (662 KB). Cestovné lístky sa dajú zakúpiť  priamo u vodiča autobusu! Cestovať linkami MHD možno aj pomocou elektronickej karty, ktorú si možno zakúpiť priamo na SAD v Martine.

Plán trás MHD

Rozpis liniek MHD nájdete v sekcii  doprava.martin.sk .
Plán trás MHD


Prímestská doprava je zabezpečená z autobusového nástupišťa ul. J. Nováka, kde sa tiež nachádza železničná stanica MARTIN.
Linky diaľkovej pravidelnej autobusovej dopravy stoja v centre mesta na ul. Jesenského. V blízkosti sa nachádza Fakultná nemocnica, OD PRIOR, Tržnica, Národný cintorín.
Týmito linkami je zabezpečené spojenie takmer so všetkými okresnými mestami na Slovensku. Mestom prechádzajú aj medzinárodné linky do Čiech, do Poľska...


Taxi služby 

TAXI služby

NONSTOP TAXI, Škultétyho 1, Martin, tel.: 043/422 05 05, 090562 2500
CITY TAXI MARTIN, Dobšinského 35, Martin, tel.:0905 333 233, 0902 333 233 (www.taximartin.sk, frkan@taximartin.sk)
TAXI FERGON  Thurzova 16, Martin, tel.: 043/ 422 22 22
OKEY TAXI, Makovického, Martin, tel.: 0905 439 571, 0907 567 535, 043/4224451
SEVEN TAXI, Kozmonautov 32, tel.:043/427 7777
Ján Gábor TAXI, Kozmonautov 1, Martin, tel: 0908 266 366
PAL TAXI, Bullova 2/6, Martin, tel.: 043/428 66 97, 0903 253 443
ELF TAXI, Martin, tel.:0908 046 046
ALPHA TAXI, Martin, tel.:0908 042 082, 0902 345 600
MAŤO TAXI, Nám. SNP, Martin, tel.: 0907 800 529
EXPRESS TAXI, Železničná, Vrútky: 0908 386 386
GP TAXI, Kozmonautov 33, Martin, tel.: 0910 944 751, 0907 544 751 (gptaxi@marticonet.sk)

Stanovištia TAXI služby sú:
pred hotelom Turiec, na ul. A Sokolíka,
Žel. stanica v Martine a vo Vrútkach, 
ul. Osloboditeľov, OD FIX.