titulna > VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - história

história

História je pamäť národa. Múdri ľudia sa z nej dokážu poučiť a určiť si správne smerovanie do budúcna. Aj mesto Martin zhrnulo svoje pamäti a vydalo publikáciu „Z dejín mesta“, ktorá niekedy obsiažne a niekedy len okrajovo mapuje minulosť nášho mesta. Samotný pohľad či jej poťažkanie nám naznačí, že minulosť bola popretkávaná množstvom príbehov a udalostí. Nie všetko sa však dalo zaznamenať alebo zobraziť

Evanjelický kostol a matičné gymnázium

Pomocou internetu budeme postupne zverejňovať kroniku mesta, dosiaľ neznáme alebo zabudnuté fotografie, príslušnú literatúru. Obsahová stránka má v dejinách mesta Martin bohaté zdroje a je tu aj veľmi obšírna motivácia na prezentáciu, využijúc moderný uhol pohľadu. Veľmi si sľubujeme aj od aktívnej účasti širokej verejnosti na zostavovaní a tvorbe informácií. Bude to naše spoločné dielo, ktorého zámer bude veľmi prostý a to slúžiť veciam verejným.