15.04.2014, úradné oznamy- archív

Ukončenie prevádzky starého webu

Dňa 10.4.2014 bola do prevádzky spustená nová www stránka mesta Martin

...pokračovanie článku
04.04.2014, úradné oznamy- archív

Mesto Martin svietilo na modro

V utorok 1. apríla a v stredu 2. apríla si mohli obyvatelia a návštevníci mesta Martin už po tretí krát všimnúť netradičné modré osvetlenie budovy Millenia. Osvetlenie má na svedomí iniciatíva „Rozvieťme to na modro“ – Light it up blue, ktorá takýmto spôsobom pripomína Svetový deň povedomia o autizme a Mesiac povedomia o autizme. Túto americkú iniciatívu organizácie Autism Speaks v Turci podporujú organizácie SPOSA – Turiec a SPOSA – Martin.

...pokračovanie článku
04.04.2014, úradné oznamy- archív

Martinčania čistia svoje okolie

V sobotu 22. marca začala v meste Jarná očista, ktorej centrom bolo okolie Jahodníckych hájov a prameňa Medokýš. Minulý víkend sa do očisty zapojila aj mestská časť Podháj-Stráne a Záturčie. Najbližšie víkendové dni sa uskutoční očista Chodníka zdravia až po Attilov hrob v mestských častiach Sever a Košúty. Pozor, jarná očista oddychovej zóny Jedľoviny bude v novom termíne, a to v sobotu 26. apríla 2014.

...pokračovanie článku
01.04.2014, úradné oznamy- archív

„Zelená oáza v Košútoch“

Do zanedbaného jazierka v Košútoch sa opäť vráti život. Obyvatelia Košút sa môžu tešiť, že v blízkosti sídliska vznikne nová prírodná oddychová zóna. Projekt mesta Martin získal podporu 4000 EUR v grantovom programe Zelené oázy 2014, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT. Celkové náklady na projekt sú plánované na 8200 EUR. Na spolufinancovaní týchto nákladov sa bude podieľať mestská časť Košúty a mesto Martin. Projektové aktivity budú prebiehať od apríla do septembra 2014.

...pokračovanie článku
29.03.2014, úradné oznamy- archív

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

Dňa 31.3.2014 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
26.03.2014, úradné oznamy- archív

Rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady budú aj tento rok doručené priamo do domácností.

Mestský úrad Martin oznamuje občanom, že v mesiaci apríl budú priamo do domácností roznášané rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Mesto Martin poplatok nezvyšovalo, výška poplatku na rok 2014 je 25,- € tak ako v roku 2013.

...pokračovanie článku
19.03.2014, úradné oznamy- archív

Zapojte sa aj vy do očisty nášho mesta

Mesto Martin a poslanci mestských častí Košúty, Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany, Podháj-Stráne, Priekopa, Sever, Stred a Záturčie Vás pozývajú na jarnú očistu. Jarná očista pod záštitou primátora mesta Martin Andreja Hrnčiara bude prebiehať v jednotlivých mestských častiach počas najbližších štyroch sobôt. Pridajte sa k nám a príďte spolu s nami skrášliť okolie svojho bydliska ešte pred príchodom Veľkej noci.

...pokračovanie článku
17.03.2014, úradné oznamy- archív

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/NP/2014

Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu.

...pokračovanie článku
14.03.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
14.03.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
11.03.2014, úradné oznamy- archív

Jarná očista už o pár dní

V termíne od 21.3.2014 – 26.05.2014 sa uskutoční jarná očista v meste Martin. Po celom meste spolu bude rozmiestnených 183 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú slúžiť na dostatočné vyčistenie priestorov okolo našich bydlísk. Mesto Martin túto službu poskytuje svojim občanom dva krát do roka na jar a na jeseň.

...pokračovanie článku
10.03.2014, úradné oznamy- archív

Veľkonočné trhy – VÝZVA PRE TRHOVNÍKOV

Záujemcovia o predaj remeselného tovaru na tradičných Veľkonočných trhoch, ktoré sa uskutočnia 17. apríla 2014, sa môžu do 31. marca 2014 uchádzať o miesto na jarmoku formou žiadosti o užívanie verejného priestranstva.

...pokračovanie článku
10.03.2014, úradné oznamy- archív

Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov

Na základe dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 77 o dopadoch bude vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov na území mesta Martin od 13. marca 2014 prebiehať každý týždeň. Dni jednotlivých vývozov zostávajú nezmenené.

...pokračovanie článku
06.03.2014, úradné oznamy- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

...pokračovanie článku
06.03.2014, úradné oznamy- archív

Výberové konanie

Mesto Martin v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:

...pokračovanie článku
06.03.2014, úradné oznamy- archív

R O Z H O D N U T I E

Primátor Mesta Martin v zmysle § 18 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom mesta Martin (ďalej len „VZN“) v platnom znení vo veci návrhu majetkovoprávneho odboru Mestského úradu Martin, so sídlom: Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin o zníženie výšky minimálnej ceny nájmu za dlhodobo neprenajaté voľné nebytové priestory znižuje minimálnu cenu nájomného pre uvedené nebytové priestory

...pokračovanie článku
05.03.2014, úradné oznamy- archív

Zimná údržba skončila

V roku 2013 sme rozhodnutím náčelníka operačného štábu zimnej údržby na území mesta začali so zimnou údržbou 24. novembra. Spravidla zimná údržba v meste trvá od 15. novembra do 15. marca. Mesto však priebežne sleduje vývoj počasia a operatívne reaguje na výzvy a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu. Tohtoročná priaznivá zima s nízkym úhrnom zrážok a aktuálne počasie podmienili, že I. stupeň zimnej údržby bol i na základe dlhodobých meteorologických predpovedí zrušený skôr, a to 26. februára o 18.00 hod.

...pokračovanie článku
20.02.2014, úradné oznamy- archív

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva

Dňa 24.2.2014 od 14.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
11.02.2014, úradné oznamy- archív

Na vyčínanie vandalov doplácame bez výnimiek všetci

Vandalizmus ako jeden z negatívnych javov v spoločnosti robí vrásky kompetentným nielen v našom meste. Ničia sa lavičky, ostatný mobiliár, smetné nádoby, ale i detské ihriská či oddychové zóny. Na nie lacné opravy sa, žiaľ, skladáme všetci.

...pokračovanie článku
08.02.2014, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |