05.10.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
03.10.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 6/2012

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 6/2012 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou elektronickej aukcie

...pokračovanie článku
27.09.2012, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 8/NP/2012

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho prenájmu č. 8/NP/2012 podľa zverejnenej ponuky

...pokračovanie článku
21.09.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

Pozývame vás na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Martine, ktoré sa uskutoční v pondelok 24. septembra 2012 od 9.00 h. vo veľkej zasadačke na prízemí Mestského úradu v Martine.

...pokračovanie článku
12.09.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Martin

Správa katastra Martin, ako príslušný správny orgán v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, v zmysle §7 zákona NRSR č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom zverejňuje návrh ROEP v k. ú. Martin

...pokračovanie článku
08.09.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zveřejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
08.09.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov:

...pokračovanie článku
08.09.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
07.09.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 8/NP/2012

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 8/NP/2012 Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
05.09.2012, úradné oznamy- archív

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 5/2012

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č. 5/2012 podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa s vyhodnotením formou elektronickej aukcie

...pokračovanie článku
04.09.2012, úradné oznamy- archív

Čiastočná uzávierka na Kolónii Hviezda

Martinčania sa musia vyzbrojiť trpezlivosťou. V čase od 27. augusta 2012 do 31. marca 2013 je v meste Martin plánovaná čiastočná uzávierka komunikácií na Kolónii Hviezda.

...pokračovanie článku
03.09.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Martine sa uskutoční v stredu 5. septembra 2012 od 9.00 h. vo veľkej zasadačke na prízemí Mestského úradu.

...pokračovanie článku
27.08.2012, úradné oznamy- archív

Mesto vypisuje obchodnú verejnú súťaž

Mesto Martin vypisuje podľa ust. § 281 až §288 Obch. zákonníka obchodnú verejnú súťaž č. 5/2012: na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta:

...pokračovanie článku
22.08.2012, úradné oznamy- archív

Mesto Martin zvoláva verejné zhromaždenie

Mesto Martin zvoláva verejné zhromaždenie obyvateľov mesta Martin - mestskej časti Priekopa na 18. septembra 2012 o 17.h v polyfunkčnom objekte na Ul. Lipová 31 v Mestskej časti Priekopa.

...pokračovanie článku
19.08.2012, úradné oznamy- archív

SHMÚ vydal pre Martin meterologickú výstrahu 1. stupňa

SHMÚ vydal pre okres Martin meterologickú výstrahu 1. stupňa na utorok 21.8. kedy sa očakáva maximálna teplota vzduchu 29 - 32 °C. Vysoká teplota predstavuje možné nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, zvieratá, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

...pokračovanie článku
16.08.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 7/NP/2012

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 7/NP/2012 Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin vyhlasuje

...pokračovanie článku
16.08.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na augustové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva v Martine sa uskutoční 20. augusta od 9.00 h. vo veľkej zasadačke Mestského úradu.

...pokračovanie článku
12.08.2012, úradné oznamy- archív

Predĺženie termínu podávania prihlášok na štúdium UTV

Záujemcom o štúdium na Univerzite tretieho veku v Martine oznamujeme, že podávanie prihlášok na štúdium je predĺžené do 31. augusta 2012 v Turčianskej knižnici.

...pokračovanie článku
03.08.2012, úradné oznamy- archív

Oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu v mestkej časti Podháj - Stráne.

Vážení občania, oznamujeme, že pondelkový (6. august) vývoz komunálneho odpadu v mestkej časti Podháj - Stráne sa uskutoční po 12.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

...pokračovanie článku
03.08.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov:

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |