05.01.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
04.01.2013, úradné oznamy- archív

V januári začnú zápisy detí do 1.ročníka ZŠ

V priebehu mesiaca január 2013 sa uskutočnia zápisy detí do 1. ročníkov. Rodič má právo vybrať si pre svoje dieťa ktorúkoľvek školu. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho školského obvodu, zapisuje dieťa po dohode s jej riaditeľom. Zápisu sa musí zúčastniť každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2013 dovŕši šiesty rok, a to aj vtedy, ak jeho rodičia chcú požiadať o odklad školskej dochádzky.

...pokračovanie článku
03.01.2013, úradné oznamy- archív

Žiadosti o dotáciu treba podať do konca tohto mesiaca

Mesto Martin každoročne z rozpočtu formou dotácií podporuje subjekty alebo organizácie, ktoré v meste vykonávajú prospešnú činnosť. Pri podávaní žiadosti o pridelenie dotácií z odborných komisií však nastala zmena. Žiadosť treba podať najneskôr do konca januára 2013.

...pokračovanie článku
02.01.2013, úradné oznamy- archív

Oznamovacia povinnosť

Mesto Martin, ako vecne a miestne príslušný orgán ochrany ovzdušia pripomína povinnosť prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia oznámiť každoročne do 15. februára za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, plochy na ktorej sa zdroj znečisťovania nachádza, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok 2012.

...pokračovanie článku
21.12.2012, úradné oznamy- archív

Otváracie hodiny na úrade počas sviatkov

Mesto Martin oznamuje občanom, kedy nájdu počas vianočných a novoročných sviatkov Mestský úrad otvorený.

...pokračovanie článku
20.12.2012, úradné oznamy- archív

Otváracie hodiny na úrade počas sviatkov

Mesto Martin oznamuje občanom, že kedy nájdu počas vianočných a novoročných sviatkov Mestský úrad otvorený.

...pokračovanie článku
12.12.2012, úradné oznamy- archív

Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov

Mesto Martin oznamuje pred začiatkom zimnej sezóny občanom, že v zmysle platnej legislatívy o schodnosť chodníkov sú povinní sa postarať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou.

...pokračovanie článku
09.12.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozývame vás na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Martine, ktoré sa uskutoční v stredu 12. decembra 2012 od 9.00 h. vo veľkej zasadačke na prízemí Mestského úradu v Martine.

...pokračovanie článku
07.12.2012, úradné oznamy- archív

Zajtra budú prerušené telekomunikačné služby

V sobotu 8. decembra 2012 bude medzi 15.00 a 19.00 h plánované prerušenie telekomunikačných služieb vo verejnej telefónnej sieti z dôvodu nevyhnutných technických zásahov na telekomunikačnej ústredni v Martine. K prerušeniu jednotlivých telefonických liniek dôjde na maximálne 1 hodinu. Informovala o tom spoločnosť Slovak Telekom, a.s., ktorá sa za výpadok ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie všetkým dotknutým zákazníkom.

...pokračovanie článku
04.12.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 10/NP/2012

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 10/NP/2012 Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
27.11.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
26.11.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva

Pozývame vás na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Martine, ktoré sa uskutoční v pondelok 26. novembra 2012 od 9.00 h. vo veľkej zasadačke na prízemí Mestského úradu v Martine.

...pokračovanie článku
08.11.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov:

...pokračovanie článku
08.11.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zveřejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
05.11.2012, úradné oznamy- archív

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013

Mesto Martin zverejnilo návrh rozpočtu na rok 2013 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2013 až 2015.

...pokračovanie článku
25.10.2012, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 9/NP/2012

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 9/NP/2012 Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu :

...pokračovanie článku
19.10.2012, úradné oznamy- archív

Pozvánka na októbrové rokovanie mestského zastupiteľstva

Pozývame vás na zasadnutie mestského zastupiteľstva v Martine, ktoré sa uskutoční v pondelok 22. októbra 2012 od 9.00 h. vo veľkej zasadačke na prízemí Mestského úradu v Martine.

...pokračovanie článku
13.10.2012, úradné oznamy- archív

Bábka Elwood prišla plniť sny do Martina

Októbrový Deň otvorených dverí u primátora bol nezvyčajný. Mesto Martin navštívila ozajstná celebrita – bábka Elwood, ktorá pochádza z Ameriky a je symbolom plnenia snov.

...pokračovanie článku
05.10.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný súhlas 3/5 všetkých poslancov:

...pokračovanie článku
05.10.2012, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zveřejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 82 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |