12.08.2003, úradné oznamy- archív
Upozornenie na prevzatie platobných výmerov za odpad

Upozornenie na prevzatie platobných výmerov za odpad

Občania, ktorí si doteraz neprevzali platobné výmery za odpad, majú ešte možnosť pred odstúpením exekútorovi vyzdvihnúť si výmer na ekonomickom odbore

...pokračovanie článku
23.06.2003, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „vedúci oddelenia správy úradu“

...pokračovanie článku
23.06.2003, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „vedúci Strediska služieb škole“

...pokračovanie článku
20.06.2003, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „vedúci oddelenia školstva“

...pokračovanie článku
20.06.2003, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy“

...pokračovanie článku
09.06.2003, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci organizačno-personálneho odboru.

...pokračovanie článku
29.05.2003, úradné oznamy- archív
Dohoda o spolupráci  zdravých miest  Martin a Karviná podpísaná

Dohoda o spolupráci zdravých miest Martin a Karviná podpísaná

V uplynulých dňoch navštívila mesto Karviná oficiálna delegácia mesta Martin , vedená primátorom mesta Ing. Stanislavom Bernátom za účelom podpísania Dohody o vzájomnej spolupráci medzi zdravými mestami Martin a Karviná. Slávnostný akt podpísania dohody o spolupráci sa uskutočnil na radnici v Karvinej.

...pokračovanie článku
22.05.2003, úradné oznamy- archív
Oslavy 500-tého výročia radnice v St. Pöltene a konferencie na tému mládež

Oslavy 500-tého výročia radnice v St. Pöltene a konferencie na tému mládež

V dňoch 15. - 18. mája sa zástupcovia mesta Martin zúčastnili na oslavách 500. výročia radnice v našom partnerskom meste St. Pölten a na konferencii venovanej partnerským mestám, mestám združeným v Kooperačnej sieti a mestám, ktoré sú nositeľmi Európskej ceny /udeľovanej za význačný prínos v určitej oblasti/. Predsedom oficiálnej delegácie bol prednosta mestského úradu Martin Ing. Miroslav Vereš. Súbežne s oslavami sa konal aj mládežnícky kongres, kde malo aj naše mesto svoju zástupkyňu – študentku z Gymnázia V.P. Tótha, Mariku Zemánekovú.

...pokračovanie článku
28.04.2003, úradné oznamy- archív
Roznášanie platobných výmerov za odpady ukončené

Roznášanie platobných výmerov za odpady ukončené

Roznášanie platobných výmerov za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov bolo ukončené. Občania, ktorých sme doma nezastihli, dostanú výmery poštou.

...pokračovanie článku
15.04.2003, úradné oznamy- archív
Kritéria pre hodnotenie bytovej naliehavosti žiadateľov

Kritéria pre hodnotenie bytovej naliehavosti žiadateľov

Kritéria pre hodnotenie bytovej naliehavosti žiadateľov podľa údajov uvedených v žiadosti o pridelenie obecného bytu: Jedným z pomocných materiálov pri rozhodovaní o pridelení mestských nájomných bytov sú kritéria prideľovania mestských bytov, ktoré vypracúva bytová a legislatívno právna komisia. Tá zároveň odporučí na schválenie primátorovi mesta zo zoznamu uchádzačov vybratého žiadateľa o byt. Žiadatelia o byt sú rozdelení do 3 kategórii bytovej naliehavosti. Hodnotí sa ich súčasná bytová situácia, rodinný stav, rodinný príslušníci, mimoriadne rodinné okolnosti ohrozujúce rodinný súlad a pod.. Kritéria sú vyvesené vo vestibule MsÚ a zároveň sú k dispozícii v Informačnej kancelárii MsÚ. Žiadosti o byt môžu žiadatelia podávať priamo v Informačnej kancelárii, kde sú k dispozícii príslušné formuláre alebo priamo u p. Mazala , č. dverí 125, telefón 4204 145.

...pokračovanie článku
28.02.2003, úradné oznamy- archív
Roznášanie platobných výmerov na poplatok za odpady

Roznášanie platobných výmerov na poplatok za odpady

Mestský úrad v Martine bude roznášať výmery na poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov priamo do domácností

...pokračovanie článku
31.01.2003, úradné oznamy- archív
Výberové konanie na pracovné miesto "vedúci oddelenia kultúry a zahraničných vzťahov"

Výberové konanie na pracovné miesto "vedúci oddelenia kultúry a zahraničných vzťahov"

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: „vedúci oddelenia kultúry a zahraničných vzťahov“

...pokračovanie článku
13.01.2003, úradné oznamy- archív
Opatrovateľská služba v rukách samosprávy

Opatrovateľská služba v rukách samosprávy

V súvislosti s prechodom kompetencií zo štátnej správy na samosprávu prešla oblasť opatrovateľskej služby pod samosprávu mesta Martin. Od 1.1.2003 sú všetci pracovníci opatrovateľskej služby pracovníkmi Mestkého úradu. V tejto súvislosti bol vytvorený nový samostatný odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva na MsÚ, ktorý po dvoch výberových konaniach na jeho vedenie a doplnenie odboru odbornými referentkami je úplný a zabezpečuje všetky činnosti prevzatej opatrovateľskej služby.Ich pracovisko sa nachádza v budove MsÚ na 4. poschodí číslo dverí 419, tel. číslo 4204 430 a číslo dverí 420, tel. číslo 4204 222.

...pokračovanie článku
07.01.2003, úradné oznamy- archív
Súťaž o získanie dotácií a darov z rozpočtu mesta

Súťaž o získanie dotácií a darov z rozpočtu mesta

Mesto Martin v zmysle VZN o poskytovaní dotácií a darov vypisuje súťaž o získanie dotácií a darov z rozočtu mesta pre rok 2003

...pokračovanie článku
18.12.2002, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva

...pokračovanie článku
10.12.2002, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci oddelenia mestského stavebného úradu.

...pokračovanie článku
10.12.2002, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.

...pokračovanie článku
26.11.2002, úradné oznamy- archív
Zmeny v poplatku za odpad

Zmeny v poplatku za odpad

Schválením dodatku k VZN mesta Martin o miestnych poplatkoch nastali zmeny v poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov pre rok 2003

...pokračovanie článku
26.11.2002, úradné oznamy- archív
Vážení spoluobčania máte problémy s parkovacími kartami ?

Vážení spoluobčania máte problémy s parkovacími kartami ?

Mesto Martin, Mestský úrad Vám ponúka zakúpenie ročnej parkovacej karty platnej v celej zóne plateného parkovania. Cena parkovacej karty je 500,-Sk na 365 dní v roku. Parkovacia karta nie je určená pre podnikateľské subjekty.

...pokračovanie článku
06.11.2002, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Primátor mesta Martin vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci personálneho oddelenia.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |