27.06.2005, úradné oznamy- archív
Oznámenie termínov odstávok energetických zariadení v roku 2005

Oznámenie termínov odstávok energetických zariadení v roku 2005

Odstávky energetických zariadení v roku 2005 v meste Martin budú vykonané v dvoch častiach: 1 - odstávky zdrojov - Tepláreň, kotolňa Priekopa, 2 - odstávky odovzdávacích staníc tepla (OST) po jednotlivých trasách.

...pokračovanie článku
14.06.2005, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 23.6.2005 bude MsZ v Martine schvaľovať návrhy dodatkov VZN o odpadoch, o systéme užívania verejného priestranstva (plateného parkovania) v centrálnej mestskej zóne a na parkoviskách s regulovanou prevádzkou, ich spoplatnením a VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

...pokračovanie článku
30.05.2005, úradné oznamy- archív
Zverejnenie podmienok na pridelenie bytu v novostavbe domu - Ľadoveň III.

Zverejnenie podmienok na pridelenie bytu v novostavbe domu - Ľadoveň III.

Organizácia Matra, n.o. oznamuje verejnosti, že v súvislosti s ukončením novostavby 44 - bytového domu v Martine na Ľadovni III. boli organizáciou Matra, n.o. vypracované podmienky, na základe ktorých sa bude vykonávať zaradenie jednotlivých žiadateľov do zoznamu budúcich nájomcov.

...pokračovanie článku
02.05.2005, úradné oznamy- archív
Mesto Martin v pilotnom projekte Agendy 22

Mesto Martin v pilotnom projekte Agendy 22

V piatok, dňa 29.4.2005 navštívili mesto Martin projektový manažér Európskeho fóra zdravotne postihnutých Pierre Baussand, a odborná expertka projektu Agenda 22 a zároveň reprezentantka Holandskej strešnej organizácie zdravotne postihnutých Riki Detmers. Delegáciu sprevádzali členovia Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR Anna Reháková, Ing. Monika Vrábľová a Edurad Šúry a Ing. Jela Pokrievková za SZZP a ďalší. Návštevu oficiálne prijala Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca odboru SSa Z. V krátkosti im predstavila mesto Martin, súčasné úlohy sociálnej politiky a projekt Zdravé mesto.

...pokračovanie článku
19.04.2005, úradné oznamy- archív
Dotazník o bývaní

Dotazník o bývaní

Vážení spoluobčania, z dôvodu výstavby nových nájomných bytov a objektívneho posúdenia Vašich požiadaviek na bývanie Vám ponúkame na vyplnenie dotazník. Chceme poznať Vaše požiadavky, aby sme Vám mohli splniť Vaše predstavy o bývaní. Dotazník je anonymný. Zaregistrovaní uchádzači v databáze Matra, n.o. o pridelenie nájomného bytu vyplňte i údaje o Vašej osobe na konci dotazníka.

...pokračovanie článku
18.04.2005, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj bytu

Ponukové konanie na odpredaj bytu

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj nasledovného bytu: 1 – izbový byt č. 16, o výmere 29,49 m2, nachádzajúci sa na Ul. Nálepkova 2, Martin – vyvolávacia cena 320.000,- Sk.

...pokračovanie článku
14.04.2005, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 28.4.2005 bude MsZ v Martine schvaľovať návrhy VZN o zriaďovaní školských obvodov na území mesta Martin a VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

...pokračovanie článku
30.03.2005, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

Ponuka na odpredaj nehnuteľnosti

Mesto Martin ponúka na odpredaj nehnuteľnosť - Budovu MŠ, Ul. Uzlovská, s.č. 3789, zast. plocha 698 m2 s priľahlým pozemkom cca 1 500 m2.

...pokračovanie článku
30.03.2005, úradné oznamy- archív
Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové priestory: Ul. Dúbravca 3 - predajné priestory - 670 m2, Ul. Kollárova 90 - v objekte AB budovy - kancelárske priestory.

...pokračovanie článku
16.03.2005, úradné oznamy- archív
Pracovné stretnutie s veľvyslancom Holandského kráľovstva v Martine

Pracovné stretnutie s veľvyslancom Holandského kráľovstva v Martine

Dňa 10.marca 2005 mesto Martin navštívil veľvyslanec Holandského kráľovstva, pán Laurent Stokvis. Jeho prvá osobná návšteva nášho mesta bola vyplnená bohatým poznávacím programom.Na pracovnom obede sa stretol aj s viceprimátorm mesta Ing. Ladislavom Bevilaqua a Mgr. Kristínou Čuboňovou, vedúcou odboru SSa Z a zaujímal sa o súčasné problémy, úlohy a perspektívy sociálnej oblasti na Slovensku a najmä v meste Martin.

...pokračovanie článku
14.03.2005, úradné oznamy- archív
Záverečná konferencia "Neziskový bytový sektor v SR" v projekte Matra

Záverečná konferencia "Neziskový bytový sektor v SR" v projekte Matra

Dňa 10.marca 2005 sa v zasadačke Mestského úradu v Martine uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorá sa venovala problematike neziskového bytového sektoru na Slovensku, špeciálne projektu „MATRA“, ktorý v rokoch 2003 – 2005 prebiehal v Martine. Konferenciu otvoril J.E. Laurent L. Stokvis, veľvyslanec Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Hlavným cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky končiaceho projektu.

...pokračovanie článku
11.03.2005, úradné oznamy- archív
Prezentácia nákupno - spoločenského centra Tulip

Prezentácia nákupno - spoločenského centra Tulip

Dňa 9.marca 2005 popoludní sa v priestoroch Štúdia martinského Komorného divadla uskutočnila prezentácia nového nákupno - spoločenského centra Tulip, ktoré vyrastie v priebehu približne 1,5 roka na Pltníkoch. Táto zóna bola podľa schváleného územného plánu zaradená medzi oblasti pre občiansku vybavenosť, čo je vlastne aj tento spôsob využitia.

...pokračovanie článku
04.03.2005, úradné oznamy- archív
Zmluva o prevádzkovaní prístreškov MHD a reklamných zariadení

Zmluva o prevádzkovaní prístreškov MHD a reklamných zariadení

Dňa 01.marca popoludní bola podpísaná medzi mestom Martin a firmou Euro AWK spol. s.r.o. zmluva o podmienkach výstavby a prevádzkovania prístreškov MHD a reklamných zariadení na území mesta Martin. Spoločnosť euro AWK s.r.o. je právnym nástupcom spoločnosti VM CITY MEDIA s.r.o, s ktorou mesto začalo spolupracovať v r.1999 a prevzala na seba všetky jej práva, povinnosti a záväzky.

...pokračovanie článku
03.03.2005, úradné oznamy- archív
Koncepcia školstva v Martine do roku 2010

Koncepcia školstva v Martine do roku 2010

Návrh Koncepcie rozvoja školstva v meste Martin do roku 2010 je súčasťou pripravovanej „Stratégie rozvoja mesta Martin“. Koncepcia vychádza z očakávaných požiadaviek a potrieb blízkej a vzdialenejšej budúcnosti. Je reakciou na existujúci, nie dobrý stav školstva. Dotýka sa širokej verejnosti, má teda predstavovať určité nasmerovanie.

...pokračovanie článku
16.02.2005, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj bytu

Ponukové konanie na odpredaj bytu

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj bytu na Ul. Timravy 10.

...pokračovanie článku
16.02.2005, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností

Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. Žingora, ul. Zvolenskej a ul. Hviezdoslavovej.

...pokračovanie článku
14.02.2005, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 24.2.2005 bude MsZ v Martine schvalovať dodatky k VZN: č.30 - O hospodárení s majetkom mesta, č.31 - O poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu mesta, č.36 - O mestskej polícii.

...pokračovanie článku
02.02.2005, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Útvar hlavného architekta mesta Martin vypisuje k termínu 28.02.2005 výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - samostatný odborný pracovník – projektant inžinierskych sietí.

...pokračovanie článku
02.02.2005, úradné oznamy- archív
Tvorba Strategického plánu mesta Martin úspešne napreduje

Tvorba Strategického plánu mesta Martin úspešne napreduje

V pondelok 24.januára 2005 sa uskutočnilo už druhé stretnutie Komisie pre strategický rozvoj mesta Martin. Od prvého stretnutia v novembri 2004 na ktorom sa odštartoval proces strategického plánovania sa vykonalo množstvo práce v rámci analytickej etapy procesu: členovia Komisie pre strategický rozvoj mesta sa zúčastnili prieskumu podnikateľského prostredia, občania mesta sa zapojili do prieskumu názorov obyvateľov, spracoval sa profil mesta.

...pokračovanie článku
01.02.2005, úradné oznamy- archív
Martin navštívil riaditeľ programu MATRA Willem ten Doeschate

Martin navštívil riaditeľ programu MATRA Willem ten Doeschate

Dňa 31. januára 2005 navštívil Mesto Martin Willem ten Doeschate, riaditeľ programu Matra z Ministerstva zahraničných vecí Holandského kráľovstva. Cieľom jeho návštevy v Martine, ale aj na Slovensku bolo osobné stretnutie so slovenskými projektovými témami, prijímateľmi pomoci (cieľovými skupinami) a s ostatnými subjektami, ktoré sú zapojené do realizácie jednotlivých projektov podporených holandskou vládou.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |