24.10.2005, úradné oznamy- archív
Odpredaj, prenájom majetku mesta

Odpredaj, prenájom majetku mesta

Mesto Martin ponúka na odpredaj, resp. prenájom areál bývalého intendačného skladu MO SR (SIM) v k. ú. Priekopa a budovu MŠ, Ul. podhájska, s.č. 4666 (3 budovy - aj jednotlivo) s prislúchajúcim pozemkom cca 7 600 m2.

...pokračovanie článku
19.10.2005, úradné oznamy- archív
Martinskí policajti na návšteve v partnerskom poľskom meste Kalisz

Martinskí policajti na návšteve v partnerskom poľskom meste Kalisz

V dňoch 16. až 18. októbra 2005 sa zúčastnila delegácia v zložení Mgr. Jaroslav Blizňák, náčelník Mestskej polície v Martine, plk. JUDr. Alojz Michálek, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR v Martine a Bc. Adrián Antoš, zástupca náčelníka Mestskej polície v Martine zahraničnej služobnej cesty do partnerského mesta Kalisz v Poľsku.

...pokračovanie článku
19.10.2005, úradné oznamy- archív
Spustenie parkovacieho systému

Spustenie parkovacieho systému

Už od minulého roka sa v Martine hovorí o zavedení nového parkovacieho systému. Jedným z dôvodov je aj stále rastúca hustota automobilov a vysoká statická doprava v meste. Podľa prieskumu ich centrom v dopravnej špičke prejde až 41tisíc. Parkovací systém bude prevádzkovať firma Turiec Martin a.s. Počet parkovacích miest sa nezmení (viac ako 720), centrum Martina sa rozdelí na 4 zóny – v dvoch z nich bude závorový systém, vo zvyšných dvoch automat.

...pokračovanie článku
18.10.2005, úradné oznamy- archív
Vyhodnotenie ankety

Vyhodnotenie ankety

Anketa s otázkou "Ste spokojní s letnou údržbou mesta, jeho priľahlých častí a zelene ?" trvala približne mesiac. Celkový počet hlasov v ankete bol 481. Z tohoto počtu odpoveď "prevažne áno" získala 195 hlasov (40%), odpoveď "prevažne nie" získala 142 hlasov (30%) a odpoveď "čiastočne" získala 144 hlasov (30%).

...pokračovanie článku
18.10.2005, úradné oznamy- archív
Oznámenie o dňoch a miestach konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Oznámenie o dňoch a miestach konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Mesto Martin - Mestský úrad Martin, podľa zákona NR SR č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku a rozhodnutí predsedu NR SR č. 235/2005 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov oznamuje, že voľby do samosprávnych krajov sa uskutočnia 26. novembra 2005, v čase od 7. hodiny do 22. hodiny.

...pokračovanie článku
17.10.2005, úradné oznamy- archív
Obnova a regenerácia miest

Obnova a regenerácia miest

Koncom týždňa (12.10.) sa v hoteli Radisson SAS Carlton konal seminár Obnova a regenerácia miest, ktorý organizovala Obchodná a podnikateľská sekcia Britskej ambasády. Cieľom bolo predstaviť na Slovensku niektoré britské firmy, ktoré pomáhajú v zahraničí mestám a obciam poradenstvom pri ich regenerácii a revitalizácii. Seminár otvorila Jeho kráľovská výsosť Vojvoda z Yorku princ Andrew, ktorý je mladším synom britskej kráľovnej Alžbety II. a už štyri roky je mimoriadnym zástupcom pre medzinárodný obchod a investície.

...pokračovanie článku
13.10.2005, úradné oznamy- archív
Odstávka elektrickej energie

Odstávka elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 14.11.2005 - 10.00 hod. do 14.11.2005 - 14.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu pripojenia nového elektrického zariadenia. Bez elektrickej energie bude v Sučanoch - ŽSR Ortuť, ŽSR Mostný obvod, ZAS sklad, Obaľovačka, Martin - Tatranábytok, Plnička Košúty.

...pokračovanie článku
13.10.2005, úradné oznamy- archív
Odpredaj Hotela Turiec s pozemkom

Odpredaj Hotela Turiec s pozemkom

Mesto Martin a TURIEC, a.s. so sídlom v Martine, spoločne ponúkajú na odpredaj ako celok: Mesto Martin - pozemok o výmere 2.479 m2 na Ul. A. Sokolíka v Martine, TURIEC, a.s. - hotel TURIEC s pozemkom o výmere 5.196 m2 na Ul. A. Sokolíka. Žiadosť je možné podať do 17.10.2005 na Mestský úrad, odbor správy majetku, Vajanského nám. 1, 036 01 Martin, resp. TURIEC, a.s. Vajanského nám. 1, Martin. Bližšie informácie na tel. č. 043/41 31030, 41 34000, e-mail adresa: tik@martin.sk.

...pokračovanie článku
07.10.2005, úradné oznamy- archív
Oznam Sociálnej poisťovne

Oznam Sociálnej poisťovne

Riaditeľ Slovenskej poisťovne, pobočka Martin Vám oznamuje, že Sociálna poisťovňa znova zaznamenala prípady podvodov, kedy sa podvodníci vydávajú za zamestnancov Sociálnej poisťovne, preukazujú sa falošnými dokladmi a vydávajú podvedeným dôchodcom sfalšované príjmové doklady s „podpisom“ predsedu Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne. Obeťami sa stávajú starší, osamelo žijúci dôchodcovia, ktorí prichádzajú často o celoživotné úspory. Preto Vás touto cestou žiadame, aby ste v mestskom prípadne miestnom rozhlase opakovane vyhlásili oficiálne vydanú tlačovú správu Sociálnej poisťovne ...

...pokračovanie článku
05.10.2005, úradné oznamy- archív
Krst publikácie o Turci

Krst publikácie o Turci

V sále Slovenského národného múzea v Martine sa narodila 27.septembra 2005 kniha Turiec – farebné srdce Slovenska. Vlastne, ona sa narodila trochu skôr – v to popoludnie ju len pokrstili jej autori : zostavovatelia, vydavatelia a výrobcovia, fotografovia, ktorých zábery boli v knihe použité, primátor mesta Martin, zástupcovia Turiec a.s., predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, starostovia niektorých turčianskych obcí. Po rokoch tak uzrela svetlo sveta nová obrazová publikácia zobrazujúca krásy nášho Turca.

...pokračovanie článku
28.09.2005, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj bytu

Ponukové konanie na odpredaj bytu

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj bytu: 1 – izbový byt č. 36 o výmere 24,07 m2, nachádzajúci sa na Ul. M. R. Štefánika č. 10, Vrútky – vyvolávacia cena 190.000,- Sk.

...pokračovanie článku
21.09.2005, úradné oznamy- archív
Nová grafická úprava stránky

Nová grafická úprava stránky

Od 21. septembra 2005 spúšťame stránku martin.sk v novej grafickej úprave. Obsah stránky sa prakticky nemení, len sme do hlavičky stránky umiestnili viac fotiek z Martina, ktoré sa nachádzajú aj vo fotogalérii. Reagujeme tak na vaše pripomienky v návštevnej knihe a dúfame, že sme vaše predstavy čiastočne naplnili.

...pokračovanie článku
12.09.2005, úradné oznamy- archív
XXVIII. Martinský jarmok

XXVIII. Martinský jarmok

V dňoch 9. a 10. septembra sa konal v Martine 28. ročník Martinského jarmoku. Ako po iné roky, bol sústredený v troch lokalitách centra mesta. Na Námestí SNP a Ulici Daxnerova sa sústredili predajcovia piva, burčiaku, nápojov, cukroviniek, jarmočných špecialít a ľudoví remeselníci. V Ulici Kohútova a čiastočne v Ulici Jesenského boli stánky s priemyselným tovarom, textilom, koženým tovarom, hračkami a upomienkovými predmetmi. No a v priestoroch tržnice Retas (Ulica Kohútova) to už tradične svetielkovalo, hučalo a všetko sa točilo – práve tu sa totiž sústredili tradične púťové atrakcie a kolotoče.

...pokračovanie článku
08.09.2005, úradné oznamy- archív
Vyhodnotenie ankety

Vyhodnotenie ankety

Anketa s otázkou - Ste spokojní s informovanosťou o činnosti miestnej samosprávy v Martine ? trvala približne rok. Celkový počet hlasov v tejto ankete bol 4 023. Z tohoto počtu odpoveď "prevažne áno" získala 1482 hlasov (37%), odpoveď "prevažne nie" 1574 hlasov (39%) a odpoveď "čiastočne" 968 hlasov (24%).

...pokračovanie článku
06.09.2005, úradné oznamy- archív
Zdravé mesto Martin sa prezentovalo v Skoczówe

Zdravé mesto Martin sa prezentovalo v Skoczówe

Zdravie a kultúra - súvisí to spolu? A ak áno - ako? Na tieto otázky by mohla dať odpoveď spoločná medzinárodná výstava fotografií, ktorú spoločne pripravili v štyroch zdravých mestách Višegrádskej štvorky a jej prvá časť - bude ich celkom 4 – sa uskutočnila v poľskom Skoczówe, v múzeu, ktoré sa nachádza priamo na námestí mestečka. Slávnostnej vernisáže sa dňa 2.9.2005 zúčastnili za mesto Martin Ing. Stanislav Bernát, primátor mesta, Ing.Miroslav Vereš, prednosta MsÚ a Mgr. Kristína Čuboňová, vedúca odboru sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Prítomné boli aj delegácie z Békéscsaby –Maďarsko, Karvinej - Česká republika a domáci – zo Skoczówa.

...pokračovanie článku
06.09.2005, úradné oznamy- archív
Otvorenie Klientského centra

Otvorenie Klientského centra

V decembri minulého roku poslanci v rámci rozpočtu mesta Martin na r.2005 schválili rekonštrukciu prízemia budovy MsÚ. Realizátorom je SD Marvel s.r.o. Navrhnuté riešenie interiéru vytvára dva celky. Prvé je tzv. Klientské centrum, kde si občan na jednom mieste vybaví záležitosti ako napr. trvalý a prechodný pobyt, pridelenie súpisného čísla, záležitosti spadajúce do kompetencie Mestskej stavebnej správy a Životného prostredia. Svojho zamestnanca tu má aj Odbor sociálnej starostlivosti a zdravotníctva a v neposlednom rade si klient môže vybaviť záležitosti spojené s daňou z nehnuteľnosti a poplatkami za komunálny odpad. Súčasťou Klientského centra je aj pokladňa.

...pokračovanie článku
23.08.2005, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 25.8.2005 bude MsZ v Martine schvaľovať návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

...pokračovanie článku
15.08.2005, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj nehnuteľností

Ponuka na odpredaj nehnuteľností

Mesto Martin ponúka na odpredaj nasledovné nehnuteľnosti - budovu MŠ, Ul. B. Bullu; budovu MŠ, Ul. Podhájska; budovu výmenníkovej stanice na Podháji.

...pokračovanie článku
11.07.2005, úradné oznamy- archív
Koncerty v Turčianskej galérii

Koncerty v Turčianskej galérii

Kultúrne centrum v Martine pozýva všetkých milovníkov vážnej hudby v dňoch 11. a 12. júla 2005 do Sobášnej siene Turčianskej galérie o 18.00 hod., kde sa uskutočnia už po tretí raz unikátne komorné koncerty, na ktorých sa predstavia účastníci Medzinárodných majstrovských kurzov "Musica arvenzis 2005" v hre na klavíri, husliach, flaute, violončele a lesnom rohu. Kurzy organizuje Základná umelecká škola P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne, združenie Ars Nova Bratislava a Kultúrne centrum v Martine. Lektormi sú poprední pedagógovia z Česka, Nemecka, Rakúska, Lotyšska, Holandska a Slovenska. Účastníci Kurzov sú z Európy a Ázie.

...pokračovanie článku
07.07.2005, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin vyhlasuje v zmysle §5 v náväznosti na §3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na vymenovanie riaditeľa(-ky) v školskej jedálni pri materskej škole na kratší pracovný čas (18,45 hod. týždenne) : Školská jedáleň pri materskej škole, Ul. J. Lettricha, Martin

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |