06.09.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
06.09.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
21.08.2013, úradné oznamy- archív

V Materskej škole Kapitána Nálepku sa vytvorí miesto pre pedagogického asistenta

Materská škola, Ul.Kpt. Nálepku 5 Martin oznamuje, že v rámci implementácie národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy/ MRK II sa v MŠ Kpt. Nálepku Martin vytvoria pracovné podmienky pre jedného pedagogického asistenta.

...pokračovanie článku
01.08.2013, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 7/NP/2013

Výberová komisia sa stretla dňa 25.07.2013 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 7/NP/2013, ktorá bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle mesta od 08. 07. 2013 do 23. 07. 2013 v zložení :

...pokračovanie článku
12.07.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
28.06.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na júlové mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 1.7.2013 od 10.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
28.06.2013, úradné oznamy- archív

Mesto vydalo súhlas s ohňostrojnými prácami

Mesto Martin vydalo súhlas s vykonaním ohňostrojných prác, ktoré sa uskutočnia 29.06.2013 o 21:45 h. (v dĺžke trvania cca. 5 minút) v priestore pri penzióne Čierna Pani. Súhlas bol vydaný na základe žiadosti o povolenie vykonania ohňostrojných prác v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. a § 36g ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb.

...pokračovanie článku
24.06.2013, úradné oznamy- archív

Toalety v Milleniu budú zatvorené

Mesto Martin oznamuje, že verejné toalety v budove Millenia budú z technických príčin od 1. júla do 21. júla zatvorené.

...pokračovanie článku
20.06.2013, úradné oznamy- archív

Dni mesta Martin: V piatok zaparkujete zadarmo

Už sa stalo tradíciou, že počas Dní mesta sa v centre Martina nevyberá parkovné. Nebude to inak ani tento rok, to znamená, že v piatok 21. júna zaparkujete v okolí pešej zóny zadarmo.

...pokračovanie článku
13.06.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva

V pondelok 17.06.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
12.06.2013, úradné oznamy- archív

Oznam pre klientov

Mestský úrad v Martine bude v piatok 14. júna 2013 z dôvodu konania praktickej prípravy k BOZP, PO a civilnej ochrany zatvorený. V prípade potreby vybavenia pohrebu volajte v čase od 7.30 do 13.00 na tel. č. 0918 797 127.

...pokračovanie článku
07.06.2013, úradné oznamy- archív

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku

MF PIC, s.r.o. , so sídlom Flámska 9783/1, 036 01 Martin, IČO : 36392979 vypisuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku.

...pokračovanie článku
31.05.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
31.05.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
26.05.2013, úradné oznamy- archív

Pozvánka na májové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 27.05.2013 od 9.00 hod. sa vo veľkej zasadačke MsÚ Martin uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
20.05.2013, úradné oznamy- archív

Pomôžte pri hľadaní mrchovísk

Na základe žiadosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejňujeme prosbu o spoluprácu týkajúcu sa identifikácie lokalít starých mrchovísk, resp. miest na ktorých sa v minulosti mohli likvidovať kadavéry zvierat zahrabaním, v katastrálnom území mesta, a to či už z písomných záznamov mesta alebo od občanov a najmä seniorov, ktorí by mohli poznať lokality výskytu starých mrchovísk z minulosti.

...pokračovanie článku
10.05.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to:

...pokračovanie článku
10.05.2013, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru Mesta Martin prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 99 o hospodárení s majetkom mesta a to

...pokračovanie článku
07.05.2013, úradné oznamy- archív

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu č. 05/NP/2013

Mesto Martin vyhlasuje ponuku na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu.

...pokračovanie článku
07.05.2013, úradné oznamy- archív

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Martin vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU č. 1/2013 s vyhodnotením formou elektronickej aukcie. Predmetom obchodnej verejnej súťažej je nehnuteľný majetok v bývalom areáli SIM na Ul. Sučianskej v Priekope.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |