15.01.2007, úradné oznamy- archív
Návrh VZN

Návrh VZN

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 1.2.2007 bude schvaľovať návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin.

...pokračovanie článku
15.01.2007, úradné oznamy- archív
Cintoríny pod Správou mesta Martin

Cintoríny pod Správou mesta Martin

Cintoríny v meste Martin na Sklabinskej ulici, Jahodnícky, Priekopský, na Ul. Kolónia Hviezda prešli dňom 1.1.2007 pod Správu mesta Martin.

...pokračovanie článku
08.01.2007, úradné oznamy- archív
Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ

Zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ

Podľa § 36 zákona č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na zápis dieťa, ktoré do augusta príslušného roku dovŕši šiesty rok veku.

...pokračovanie článku
04.01.2007, úradné oznamy- archív
Informácie k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady

Informácie k miestnym daniam a poplatku za komunálne odpady

Sadzby dane z nehnuteľnosti zostali v rovnakej výške ako na rok 2006, rovnako aj výška poplatku za komunálne odpady.

...pokračovanie článku
22.12.2006, úradné oznamy- archív
Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo mesta Martin

Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo mesta Martin

Dňa 21.12.2006 sa konalo ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo mesta Martin. Zastupiteľstvo začalo kultúrnym programom detí z materských a základných škôl.

...pokračovanie článku
03.12.2006, úradné oznamy- archív
Výsledky komunálnych volieb 2006

Výsledky komunálnych volieb 2006

V sobotu 2. decembra 2006 si občania v komunálnych voľbách zvolili svojich zástupcov do orgánov samospráv. V Martine sa v 7 volebných obvodoch a v 48 volebných okrskoch zúčastnilo volieb 16 719 občanov zo 47 675 oprávnených voličov. V primátorských voľbách bol zvolený nezávislý kandidát – Mgr. Art. Andrej Hrnčiar. Občania si zvolili aj 31 poslancov Mestského zastupiteľstva.

...pokračovanie článku
03.11.2006, úradné oznamy- archív
Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2006/2007

Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2006/2007

Zimná údržba pozemných komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra spol. s r.o. Martin.

...pokračovanie článku
05.09.2006, úradné oznamy- archív
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Mesto Martin v zmysle § 16 ods. 9 Zák. č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí oznamuje, že ku dňu 05. 09. 2006 je počet obyvateľov Mesta Martin 58 734.

...pokračovanie článku
25.08.2006, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj majetku

Ponuka na odpredaj majetku

Mesto Martin ponúka na odpredaj : budovu Obchod a služby s pozemkom - Košúty II., a budovu práčovne, ul. Kollárova 90, s prísl. pozemkom.

...pokračovanie článku
17.08.2006, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin vyhlasuje v zmysle § 4 v náväznosti na § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 v náväznosti na § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na vymenovanie riaditeľa (-ky) v Materskej škole na Ul. kpt. Nálepku 5, 036 01 Martin

...pokračovanie článku
14.08.2006, úradné oznamy- archív
Prerušená dodávka elektrickej energie

Prerušená dodávka elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že v mesiaci október a november bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby elektrického zariadenia v nasledujúcich lokalitách ...

...pokračovanie článku
07.08.2006, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Mestské zastupiteľstvo v Martine bude na svojom zasadaní dňa 24.8.2006 schvaľovať návrh VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Martin (konkrétne Memorandové námestie a Ul. Jána Bohdana Hroboňa), a dodatok č. 1 k VZN č. 58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin.

...pokračovanie článku
13.07.2006, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie na odpredaj bytu

Ponukové konanie na odpredaj bytu

Mesto Martin vypisuje ponukové konanie na odpredaj bytu - 1 – izbový byt č. 11 spolu s pivnicou o výmere 33,44 m2, nachádzajúci sa na Ul. Červenej armády č. 15, Martin – vyvolávacia cena 250.000,- Sk.

...pokračovanie článku
03.07.2006, úradné oznamy- archív
Prerušená dodávka elektrickej energie

Prerušená dodávka elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že v mesiaci júli bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu údržby elektrického zariadenia v nasledujúcich lokalitách ...

...pokračovanie článku
22.06.2006, úradné oznamy- archív
Uzávierka mosta - oznámenie

Uzávierka mosta - oznámenie

Mesto Martin oznamuje všetkým vodičom motorových vozidiel a širokej verejnosti, že mostný objekt – nadjazd na Ul. ČA/mládeže v Martine, (tzv. slimák) bude v dňoch 26. júna od 07:00 hod. – 3. júla 2006 do 24:00 hod. uzavretý. Dôvodom pre uzávierku tohto objektu budú frézovacie práce vrchného krytu vozovky a následné položenie nového koberca na celom objekte.

...pokračovanie článku
18.06.2006, úradné oznamy- archív
Výsledky volieb do NR SR pre obvod Martin

Výsledky volieb do NR SR pre obvod Martin

Štatistický úrad Slovenskej republiky aktualizoval 18.6.2006 výsledky volieb do NR SR pre jednotlivé obvody.

...pokračovanie článku
14.06.2006, úradné oznamy- archív
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 15.6.2006 - 9.00 hod. do 15.6.2006 - 12.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy el. zariadenia. Bez elektrickej energie bude v Martine ul. Sládkovičova, Hečkova, Škultétyho, Thurzova.

...pokračovanie článku
06.06.2006, úradné oznamy- archív
Podmienky na pridelenie nájomného bytu na Ul. E. B. Lukáča 10

Podmienky na pridelenie nájomného bytu na Ul. E. B. Lukáča 10

Týmto verejnosti oznamujeme, že v súvislosti s ukončením rekonštrukcie 24-bytového domu v Martine na Ul. E.B. Lukáča č.10. boli organizáciou Matra. n.o. vypracované nižšie uvedené podmienky, na základe ktorých bude uskutočnené žrebovanie evidovaných žiadateľov o pridelenie bytu do zoznamu budúcich nájomcov.

...pokračovanie článku
26.05.2006, úradné oznamy- archív
Kompenzačný príspevok na dopravu MHD  pre seniorov , ŤZP a ŤZP-S schválený

Kompenzačný príspevok na dopravu MHD pre seniorov , ŤZP a ŤZP-S schválený

Mestské zastupiteľstvo v Martine na svojom zasadnutí dňa 25.5.2006 uznesením č. 73/06 schválilo kompenzačný príspevok na dopravu MHD pre seniorov, držiteľov preukazu ŤZP a ŤZP –S po schválení potrebnej finančnej čiastky vo výške 3. mil. Sk.

...pokračovanie článku
26.05.2006, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj pozemkov

Ponuka na odpredaj pozemkov

Mesto Martin ponúka na odpredaj 3 stavebné pozemky pri MŠ Bagárova (vo výmere cca 700 m2/pozemok), 1 stavebný pozemok pri MŠ Podhájska (výmera cca 550 m2).

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |