17.03.2008, úradné oznamy- archív
Rekonštrukcia chodníka Ul. A. Pietra

Rekonštrukcia chodníka Ul. A. Pietra

Mesto Martin pripravilo rekonštrukciu chodníka na Ul. A. Pietra, pokračovanie úseku, ktorý bol zrealizovaný koncom roka 2006 a začiatkom 2007. Teraz sa budú robiť úseky medzi Kukučínovou ulicou a Ul. E. B. Lukáča a úsek medzi Ul. E. B. Lukáča a Ul. červenej armády. Podstatou prác je rekonštrukcia povrchu chodníka, kde sa terajší, poškodený a pozdvíhaný asfaltový povrch nahradí novým povrchom z betónovej zámkovej dlažby.

...pokračovanie článku
13.03.2008, úradné oznamy- archív
Oznam MsÚ

Oznam MsÚ

Oznamujeme váženým klientom, že sekretariát MsÚ v Martine je v dňoch od 14. marca - 18. marca 2008 z technických príčin pre klientov uzatvorený.

...pokračovanie článku
11.03.2008, úradné oznamy- archív
Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany

Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany

Dňa 14. marca 2008 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

...pokračovanie článku
11.03.2008, úradné oznamy- archív
Odstávka dodávky elektrickej energie

Odstávka dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 11.03.2008, 07.30 do 11.03.2008, 10.30 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy vn vedenia po poruche pre všetkých odberateľov na Martinských holiach. SSE, a.s. odberateľov aj vysielač vyrozumela.

...pokračovanie článku
03.03.2008, úradné oznamy- archív
Posledný mesiac na podanie žiadostí o dotáciu

Posledný mesiac na podanie žiadostí o dotáciu

Dotáciu môže v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia získať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba pôsobiaca na území mesta v nasledovných oblastiach ...

...pokračovanie článku
03.03.2008, úradné oznamy- archív
Harmonogram rozmiestnenia VKK na jarnú očistu

Harmonogram rozmiestnenia VKK na jarnú očistu

Mesto Martin informuje občanov o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov určených na jarnú očistu.

...pokračovanie článku
27.02.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
27.02.2008, úradné oznamy- archív
Vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady

Mesto Martin - Mestský úrad upozorňuje občanov, ktorým bol k 5. februáru 2008 zrušený trvalý pobyt podľa §7 zákona č. 253/2008 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 a miestom ich trvalého pobytu je "mesto Martin", aby si prevzali platobné výmery na vyrubenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2008 osobne na Mestskom úrade v Martine, II. poschodie č. dv. 222 a 222A do 31. marca 2008.

...pokračovanie článku
21.02.2008, úradné oznamy- archív
Workshop PPP Project Martin - Verejné priestranstvo

Workshop PPP Project Martin - Verejné priestranstvo

Dňa 27.2.2008 o 17.00 hod. sa v priestoroch jedálne Základnej školy na ul. Hurbanova uskutoční workshop na tému „Verejné priestranstvo“.

...pokračovanie článku
20.02.2008, úradné oznamy- archív
Stretnutie s občanmi

Stretnutie s občanmi

Vážení spoluobčania, primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar Vás pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 26. februára 2008 o 18.00 hod. v zasadačke Mestského úradu.

...pokračovanie článku
20.02.2008, úradné oznamy- archív
Harmonogram zvozu vriec v rodinných domoch v I.polroku 2008

Harmonogram zvozu vriec v rodinných domoch v I.polroku 2008

Mesto Martin informuje občanov mesta o harmonograme zvozu vriec v rodinných domoch v I.polroku 2008.

...pokračovanie článku
15.02.2008, úradné oznamy- archív
Schvaľovanie VZN

Schvaľovanie VZN

Dňa 28.2.2008 bude MsZ schvaľovať návrhy VZN - VZN o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin, VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin, VZN o záväzných častiach Územného plánu zóny Martin - Záturčie.

...pokračovanie článku
06.02.2008, úradné oznamy- archív
Výberové konanie

Výberové konanie

Mesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s čl. 5 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
05.02.2008, úradné oznamy- archív
Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany

Pravidelné preskúšanie varovacieho systému civilnej ochrany

Dňa 8. februára 2008 o 12,00 hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva dvojminútovým stálym tónom sirén.

...pokračovanie článku
04.02.2008, úradné oznamy- archív
Rekonštrukcia chodníka na Ul. Hviezdoslavova

Rekonštrukcia chodníka na Ul. Hviezdoslavova

Mesto Martin zahájilo opravy chodníkov na Hviezdoslavovej ul. kde sa terajší, poškodený a pozdvíhaný asfaltový povrch nahradí novým povrchom z betónovej zámkovej dlažby.

...pokračovanie článku
21.01.2008, úradné oznamy- archív
Oznam ŽSR

Oznam ŽSR

Oznamujeme dôchodcom - bývalým železničiarom, že prolongácia železničných preukážok na rok 2008 sa uskutoční v dňoch od 10.1.2008 do 31.3.2008.

...pokračovanie článku
16.01.2008, úradné oznamy- archív
Oznam - dane a poplatky

Oznam - dane a poplatky

31. január 2008 je posledný termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností.

...pokračovanie článku
14.01.2008, úradné oznamy- archív
Harmonogram vývozu KUKA nádob

Harmonogram vývozu KUKA nádob

Upozorňujeme občanov mesta Martin na zmenu harmonogramu vývozu KUKA nádob v meste Martin od 1.1.2008.

...pokračovanie článku
11.01.2008, úradné oznamy- archív
Blížia sa zápisy prvákov do školy

Blížia sa zápisy prvákov do školy

Na základných školách sa od 15. januára začínajú zápisy budúcich prváčikov, ktoré potrvajú do 15. februára. Do prvej triedy zapíšu dieťa, ktoré bude mať v čase nástupu do školy šesť rokov. V prípade, že dieťa nie je telesne alebo duševne dostatočne vyspelé, školskú dochádzku mu môžu odložiť.

...pokračovanie článku
09.01.2008, úradné oznamy- archív
Žiadosti na získanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2008

Žiadosti na získanie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2008

Dotáciu môže v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia získať fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba pôsobiaca na území mesta v rôznych oblastiach.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |