08.07.2008, úradné oznamy- archív
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 5.8.2008 8.30 hod. do 5.8.2008 16.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy elektrického zariadenia.

...pokračovanie článku
05.07.2008, úradné oznamy- archív
Posledná rozlúčka s MUDr. Jozefom Hlúbikom

Posledná rozlúčka s MUDr. Jozefom Hlúbikom

Mesto Martin s hlbokým žiaľom oznamuje, že dňa 2.7.2008 zomrel náš dlhoročný poslanec MUDr. Jozef Hlúbik.

...pokračovanie článku
25.06.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
20.06.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 26. júna 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
05.06.2008, úradné oznamy- archív
Oznam o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody

Oznam o prerušení dodávky teplej úžitkovej vody

Oznamuje váženým klientom, že z dôvodu plánovanej opravy a údržby sústavy tepelných zariadení v zmysle príslušných ustanovení o tepelnej energetike bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TUV) pre odberateľov Martico, a.s..

...pokračovanie článku
23.05.2008, úradné oznamy- archív
Oznam klientom MsÚ

Oznam klientom MsÚ

Oznamujeme váženým klientom, že Mestský úrad v Martine bude dňa 30. mája 2008 /piatok/ zatvorený z dôvodu konania praktickej časti prípravy zamestnancov mesta k BOZP, PO, civilnej ochrane a technických príčin. Informačná kancelária a Matričný úrad budú otvorené od 7,30 hod. do 12,30 hod.

...pokračovanie článku
15.05.2008, úradné oznamy- archív
Verejná anonymná urbanisticko-architektonická ideová súťaž

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická ideová súťaž

Útvar hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin vyhlasuje ku dňu 20.05.2008 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú ideovú súťaž podľa Občianskeho zákonníka na riešenie Námestia S. H. Vajanského v Martine.

...pokračovanie článku
12.05.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine

Informácia o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
09.05.2008, úradné oznamy- archív
Ponukové konanie

Ponukové konanie

Mesto Martin, Mestský úrad, vyhlasuje ponukové konanie na prenájom kuchynských priestorov v budove Mestského úradu v Martine na Námestí S. H. Vajanského 1.

...pokračovanie článku
05.05.2008, úradné oznamy- archív
Odvoz komunálneho odpadu

Odvoz komunálneho odpadu

Mesto Martin, v spolupráci s firmou Brantner Fatra s.r.o., Martin, na základe VZN č.54 § 6 odseku 1 písmeno a) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu zo zberných nádob 110 l v mesiaci máj až september 1 x za týždeň.

...pokračovanie článku
05.05.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 12. mája 2008, t.j. v pondelok o 16.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
30.04.2008, úradné oznamy- archív
Logo mesta Martin - predĺženie termínu na predloženie návrhov

Logo mesta Martin - predĺženie termínu na predloženie návrhov

Mesto Martin vyhlasuje verejnú neanonymnú súťaž o logo mesta Martin. Mesto Martin cíti potrebu popri oficiálnych symboloch, ktorými sú erb, zástava a pečať preniknúť do povedomia vlastných občanov, ale aj širokej verejnosti novou modernou symbolikou. Nové logo by malo byť v budúcnosti svojim moderným charakterom a dôrazom na jednoduchú identifikáciu znakom používaným popri erbe tak v oficiálnom ako aj neoficiálnom styku.

...pokračovanie článku
18.04.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
11.04.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 24. apríla 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
11.04.2008, úradné oznamy- archív
Odpredaj výrubového dreva

Odpredaj výrubového dreva

Mesto Martin ponúka na odpredaj výrubové drevo v objeme 8 m3 za cenu 300SK/m3. Jedná sa o náletové dreviny brezy bielej, javorovca jaseňolistého a vŕb.

...pokračovanie článku
10.04.2008, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj pohľadávok

Ponuka na odpredaj pohľadávok

Mesto Martin ponúka na odpredaj pohľadávky, ktoré spravuje voči dlžníkom.

...pokračovanie článku
10.04.2008, úradné oznamy- archív
Oznámenie o sprístupnení dokumentu

Oznámenie o sprístupnení dokumentu

Mestský úrad v Martine oznamuje klientom, že informácie, týkajúce sa zavedenia meny euro v SR, funkcie Mesta Martin pri zavedení eura a dokumenty Mesta Martin pre zavedenia eura „Plán zavedenia meny euro v meste Martin“ a „Harmonogram úloh mesta a kontrolné termíny ich plnenia“ sa nachádzajú na webovej stránke mesta Martin www.martin.sk, pod názvom – „zavedenie meny euro“ a obidva dokumenty sú prístupné k nahliadnutiu v Informačnej kancelárii Mestského úradu v Martine /prízemie/ počas pracovnej doby mestského úradu.

...pokračovanie článku
01.04.2008, úradné oznamy- archív
Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Martine

Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Martine

V pondelok 7. apríla sa na martinskej radnici medzi 11:00 hod až 18:00 hod uskutoční akcia s názvom „Deň otvorených dverí“. Aj keď občania mesta Martin, alebo ako ich zvykneme volať klienti Mestského úradu, majú dvere u nás vždy otvorené, v tento deň im chceme dať extra dôvod na návštevu.

...pokračovanie článku
27.03.2008, úradné oznamy- archív
Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky

Oznam Štatistického úradu Slovenskej republiky

V dňoch od 1. do 30. apríla 2008 Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk vykoná štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC).

...pokračovanie článku
20.03.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

Informácia o voľnom pracovnom mieste na MsÚ Martin

Mesto Martin v súlade s ust. § 6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |