22.09.2008, úradné oznamy- archív
Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na zhotovenie diela „Sanácia proti vlhkosti historickej budovy Turčianskej galérie v Martine“.

...pokračovanie článku
22.09.2008, úradné oznamy- archív
ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

ZMENA HARMONOGRAMU VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Dňom 1.októbra Mesto Martin, v spolupráci s firmou Brantner Fatra s.r.o., Martin, na základe VZN č.54 § 6 odseku 1 písmeno a) mení harmonogram odvozu komunálneho odpadu zo zberných nádob 110 l.

...pokračovanie článku
18.09.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 25. septembra 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
17.09.2008, úradné oznamy- archív
Jesenná očista - rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Jesenná očista - rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Od 12.septembra 2008 sme začali s jesennou očistou t.j. rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov.

...pokračovanie článku
17.09.2008, úradné oznamy- archív
Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin

Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin

Mesto Martin a Regionálna rozvojová agentúra Turiec prizýva občanov a inštitúcie k účasti na príprave kľúčového rozvojového dokumentu Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Martin dňa 25.9.2008.

...pokračovanie článku
09.09.2008, úradné oznamy- archív
Odstávka elektrickej energie

Odstávka elektrickej energie

Informujeme Vás o odstávke elektrickej energie v dňoch 25.9.2008 a 26.9.2008.

...pokračovanie článku
08.09.2008, úradné oznamy- archív
Prerušenie dodávky tepla

Prerušenie dodávky tepla

V zmysle ustanovení §-u 26 zák. č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovanej opravy a údržby sústavy tepelných zariadení bude prerušená dodávka teplej úžitkovej vody (TÚV) pre odberateľov Martico a.s..

...pokračovanie článku
27.08.2008, úradné oznamy- archív
Piktogramy na smetných košoch

Piktogramy na smetných košoch

VŠIMLI STE SI?.......že na smetných košoch v našom meste, určených na komunálny odpad, sa v poslednom čase objavili takéto piktogramy?

...pokračovanie článku
20.08.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o dočasne voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine

Informácia o dočasne voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o dočasne voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
19.08.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 28. augusta 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
16.08.2008, úradné oznamy- archív
Registrovanie kultúrnych združení v meste Martin

Registrovanie kultúrnych združení v meste Martin

Mesto Martin má záujem vytvoriť zoznam hudobných skupín, tanečných súborov a iných záujmových združení v oblasti kultúry.

...pokračovanie článku
15.08.2008, úradné oznamy- archív
Odvoz komunálneho odpadu

Odvoz komunálneho odpadu

Mesto Martin, v spolupráci s firmou Brantner Fatra s.r.o., Martin, na základe VZN č.54 § 6 odseku 1 písmeno a) zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu zo zberných nádob 110 l v mesiaci máj až september 1 x za týždeň.

...pokračovanie článku
08.08.2008, úradné oznamy- archív
Sociálna oblasť mesta Martin  je pripravená na prechod na Euro

Sociálna oblasť mesta Martin je pripravená na prechod na Euro

Presne v stanovenom termíne a podľa programovaných úloh eurotímu Mesta Martin a tak, ako to bolo plánované, dňom 8.8.2008 odbor spoločenských služieb- oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva zabezpečil všetko k tomu, aby sa občania a občianky mesta Martin - naši klienti, ktorí sa stretávajú s našimi službami dokázali lepšie orientovať v cenách za poskytovanie sociálnych služieb aj v novej mene- Euro a pripravili duálne zobrazovanie cien.

...pokračovanie článku
04.08.2008, úradné oznamy- archív
Separovaný odpad - harmonogram zvozu vriec v rodinných domoch v II. polroku 2008

Separovaný odpad - harmonogram zvozu vriec v rodinných domoch v II. polroku 2008

Mesto Martin informuje občanov mesta o harmonograme zvozu vriec v rodinných domoch v II.polroku 2008.

...pokračovanie článku
30.07.2008, úradné oznamy- archív
Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie Nám. S.H. Vajanského v Martine - vyhodnotenie

Verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž na riešenie Nám. S.H. Vajanského v Martine - vyhodnotenie

Záznam zo zasadnutia súťažnej poroty konaného dňa 23.07.2008 v Martine za účasti jej členov a náhradníkov ohľadom vyhodnotenia verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže na riešenie Nám. S.H. Vajanského v Martine.

...pokračovanie článku
24.07.2008, úradné oznamy- archív
Výzva

Výzva

Mesto Martin v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin môže udeliť tieto verejné uznania ...

...pokračovanie článku
24.07.2008, úradné oznamy- archív
Výzva

Výzva

Mesto Martin v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin môže udeliť tieto verejné uznania ...

...pokračovanie článku
24.07.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na 31. júla 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
15.07.2008, úradné oznamy- archív
Logo mesta Martin - vyhodnotenie predložených návrhov

Logo mesta Martin - vyhodnotenie predložených návrhov

Na vyhlásenú verejnú neanonymnú súťaž o logo mesta Martin reagoval veľký počet záujemcov a celkovo z ich strany bolo predložených 77 návrhov.

...pokračovanie článku
08.07.2008, úradné oznamy- archív
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej ŠJ

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej ŠJ

Materská škola, P. O. Hviezdoslava 17, 036 01 Martin vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúcej školskej jedálne.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |