20.11.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 27. novembra 2008, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
12.11.2008, úradné oznamy- archív
Návrhy VZN

Návrhy VZN

Dňa 27.11.2008 bude MsZ na svojom zasadnutí schvaľovať návrhy VZN - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, O kronike mesta, O určení miesta času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, O určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Martin.

...pokračovanie článku
07.11.2008, úradné oznamy- archív
UPOZORNENIE ! - Bezplatná právna poradňa

UPOZORNENIE ! - Bezplatná právna poradňa

Bezplatná právna poradňa k 30.11.2008 končí svoju činnosť z dôvodov ukončenia projektu LPSI Turiec, v rámci ktorého bola bezplatná právna pomoc financovaná.

...pokračovanie článku
06.11.2008, úradné oznamy- archív
Správna rada neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia vyhlasuje výberové konanie

Správna rada neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia vyhlasuje výberové konanie

Správna rada neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu - riaditeľ organizácie Dotyky a Spojenia, n. o.

...pokračovanie článku
03.11.2008, úradné oznamy- archív
Stretnutie občanov mesta Martin s kompetentnými zástupcami Mestského úradu a Ministerstva financií SR

Stretnutie občanov mesta Martin s kompetentnými zástupcami Mestského úradu a Ministerstva financií SR

Mesto Martin Vás pozýva na stretnutie občanov mesta Martin s kompetentnými zástupcami Mestského úradu a Ministerstva financií SR v utorok 11. novembra 2008 o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu.

...pokračovanie článku
01.11.2008, úradné oznamy- archív
Ponuka na odpredaj pozemkov

Ponuka na odpredaj pozemkov

Mesto Martin ponúka na odpredaj pozemky...

...pokračovanie článku
22.10.2008, úradné oznamy- archív
Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 20.11.2008 08.00 hod. do 20.11.2008 12.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu revízie el. zariadenia. Bez elektrickej energie bude v Martine ul. Robotnícka vrátane všetkých odberateľov, Javisková tech., Elkotech, Zberné suroviny.

...pokračovanie článku
20.10.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 27. októbra 2008, t.j. v pondelok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
20.10.2008, úradné oznamy- archív
Aktualizované spoje MHD

Aktualizované spoje MHD

V sekcii doprava.martin.sk nájdete aktualizovanú verziu spojov MHD Martin - dátum aktualizácie - 17.10.2008.

...pokračovanie článku
14.10.2008, úradné oznamy- archív
Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Výzva na predloženie ponuky k podprahovej zákazke

Mesto Martin zverejňuje výzvu na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na dodanie tovaru „Hracie prvky – Hviezdoslavov park v Martine“.

...pokračovanie článku
09.10.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o sťahovaní neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia

Informácia o sťahovaní neziskovej organizácie Dotyky a Spojenia

Z dôvodu rekonštrukcie podkrovia domu J. C. Hronského na ulici P. O. Hviezdoslava 5 sa nezisková organizácia Dotyky a Spojenia dočasne sťahuje na Mestský úrad v Martine, číslo dverí 429.

...pokračovanie článku
08.10.2008, úradné oznamy- archív
Výzva na spoluprácu v oblasti mládeže

Výzva na spoluprácu v oblasti mládeže

Mesto Martin v zmysle Zákona č. 589/2008 Z. z. O podpore práce s mládežou – pripravuje Koncepciu podpory práce s mládežou v meste Martin na roky 2008 – 2013.

...pokračovanie článku
08.10.2008, úradné oznamy- archív
Nebytové priestory na prenájom

Nebytové priestory na prenájom

Mesto Martin ponúka na prenájom nebytové priestory.

...pokračovanie článku
07.10.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
03.10.2008, úradné oznamy- archív
Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2008/2009

Operačný plán zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2008/2009

Zimná údržba pozemných komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra spol. s r.o. Martin, prostredníctvom dispečerov. nepretržite počas 24 hodín, zimnú údržbu chodníkov je povinný zabezpečovať vlastník priľahlej nehnuteľnosti.

...pokračovanie článku
02.10.2008, úradné oznamy- archív
Úplná uzávierka Priekopskej ulice

Úplná uzávierka Priekopskej ulice

Dňa 02.10.2008 v čase cca od 22,00 hod. do 03.10.2008 dôjde k úplnej uzávierke ul. Priekopská, Martin, z dôvodu uskutočňovania stavebných prác - kanalizačná prípojka k objektu požiarnej zbrojnice.

...pokračovanie článku
26.09.2008, úradné oznamy- archív
Oznam o obmedzení dopravy a uzávierke Priekopskej cesty

Oznam o obmedzení dopravy a uzávierke Priekopskej cesty

Mesto Martin oznamuje, že uzávierka Priekopskej cesty sa oproti plánovanému termínu presúva o týždeň neskôr, teda na víkend 4. a 5. októbra 2008 z dôvodu kladenia nového asfaltového koberca.

...pokračovanie článku
26.09.2008, úradné oznamy- archív
Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Informácia o voľných pracovných miestach na MsÚ Martin

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
25.09.2008, úradné oznamy- archív
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 29. septembra 2008, t.j. v pondelok o 15.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
22.09.2008, úradné oznamy- archív
Súťaž návrhov ,, Vianočné osvetlenie“ mesta Martin

Súťaž návrhov ,, Vianočné osvetlenie“ mesta Martin

Mesto Martin vyhlasuje súťaž návrhov - Vianočné osvetlenie mesta Martin.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |