08.06.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Martin

Dňa 6.6.2009 sa konali v SR voľby do Európskeho parlamentu. V prílohách zverejňujeme ako volili občania mesta Martin zástupcov do EP podľa okrskov. V prílohe nájdete aj zoznam ulíc, ktoré patria k jednotlivým okrskom.

...pokračovanie článku
04.06.2009, úradné oznamy- archív
Harmonogram rozmiestnenia VKK, ktorý nájdete v texte správy

Letná očista mesta

Brantner Fatra s.r.o. a mesto Martin informujú občanov mesta o harmonograme rozmiestnenia VKK na letnú očistu.

...pokračovanie článku
02.06.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ Ul. jahodnícka

V zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, MESTO MARTIN zastúpené primátorom Mgr. art. Andrejom Hrnčiarom vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Základnej školy Ul. jahodnícka č.1 v Martine .

...pokračovanie článku
19.05.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 28. mája 2009, t.j. vo štvrtok o 15.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
13.05.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Otváracie hodiny na skládke odpadu Kalnô

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. Martin Vám oznamuje otváracie hodiny na skládke odpadu Kalnô. Skládka je otvorená od pondelka do piatku v čase od 6,00 hod. do 18,00 hod. V sobotu a nedeľu je zatvorená.

...pokračovanie článku
11.05.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Rekonštrukcia rozvodov tepla v Martine pokračuje

Mestský úrad Martin - odbor komunálnych služieb týmto oznamuje občanom a návštevníkom mesta Martin, že v mesiacoch máj - august 2009 dôjde k úplnej uzávierke Hviezdoslavovej ulice z dôvodu rekonštrukcie horúcovodu v tejto lokalite. Martinská teplárenská a.s. bude rekonštruovať horúcovod v dĺžke 550 m na ul. Hviezdoslavova v úseku od Živeny po ul. Novomeského.

...pokračovanie článku
07.05.2009, úradné oznamy- archív
Pozvánka na stretnutie s poslancami VMČ Záturčie a vedenia mesta s občanmi MČ Záturčie dňa 13.5.2009 o 17.00 hod. v ZŠ A. Stodolu.

Pozvánka na stretnutie VMČ Záturčie a zástupcov mesta s občanmi MČ Záturčie

VMČ Záturčie pozývajú občanov MČ Záturčie na stretnutie, ktoré sa uskutoční 13.5.2009 (streda) o 17.00 hod. v ZŠ A. Stodolu.

...pokračovanie článku
07.05.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Výberové konanie na voľné pracovné miesto na MsÚ

Mesto Martin v zmysle ust. § 6 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto informuje o voľných pracovných miestach na Mestskom úrade v Martine a vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto.

...pokračovanie článku
07.05.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Výberové konanie na obsadenie funkcie na MsÚ

Mesto Martin v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie na Mestskom úrade v Martine.

...pokračovanie článku
29.04.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 30. apríla 2009, t.j. vo štvrtok o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
28.04.2009, úradné oznamy- archív
Plagát - pozvánka na jarnú očistu pre mestskú časť Ľadoveň, ktorá sa uskutoční 2.5.2009 od 8.30 - 11.00 hod. v MČ Ľadoveň.

Jarná očista mesta s primátorom

Primátor Andrej Hrnčiar, Kancelária Zdravé mesto Martin, Brantner Fatra pozývajú všetkých občanov na jarnú očistu okolia svojho bydliska. Pri upratovaní Vám pomôže aj primátor Andrej Hrnčiar, ktorý Vám súčasne aj rád odpovie na aktuálne otázky týkajúce sa nášho mesta.

...pokračovanie článku
28.04.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Voľby do Európskeho parlamentu

Mesto Martin informuje občanov mesta o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 6. júna 2009 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. vo volebných miestnosťach podľa okrskov.

...pokračovanie článku
27.04.2009, úradné oznamy- archív

Výzva na predloženie ponuky - Správa, prevádzka a údržba cintorínov a domov smútku

Mesto Martin zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk (nadlimitná zákazka zadávaná postupmi zadávania podprahových zákaziek).

...pokračovanie článku
24.04.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Oznam o zmene vývozu komunálneho odpadu z rodinných domov

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 77 o odpadoch, § 6 - zmesový komunálny odpad, sa mení interval zberu komunálneho odpadu z rodinných domov. Od 4.5.2009 do 30.9.2009 sa bude komunálny odpad vyvážať 1 x za týždeň. Vývozné dni pre jednotlivé lokality mesta Martin platia podľa starého harmonogramu.

...pokračovanie článku
24.04.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

V Martine v sobotu zasadá kvôli “revolúcii“ mimoriadne mestské zastupiteľstvo

Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar zvolal na sobotu, 25. apríla 2009 mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Jedinou témou zasadnutia, ktoré sa začína o 9.00 hod vo veľkej zasadačke mestského úradu, je schvaľovanie konkrétnych opatrení vyplývajúcich z balíka protikorupčných opatrení. Audit, z ktorého opatrenia vyplynuli, si na podnet primátora Andreja Hrnčiara objednalo mesto Martin u medzinárodne uznávanej organizácie Transparency International Slovensko.

...pokračovanie článku
20.04.2009, úradné oznamy- archív
Plagát - pozvánka na stretnutie, termín a program sa nachádza v texte príspevku.

Verejná schôdza občanov v MČ Sever

Výbor mestskej časti Martin-Sever Vás pozývajú na Verejnú schôdzu občanov, ktorá sa uskutoční: 28. apríla 2009 o 18.00 hod. v ZŠ Tomáša Zanovita, 29. apríla 2009 o 18.00 hod. v ZŠ A. Dubčeka a 4.5.2009 o 18.00 hod. v ZŠ A. Bernoláka - Tomášikova ul.

...pokračovanie článku
20.04.2009, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

Primátor mesta Martin Mgr. art. Andrej Hrnčiar zvoláva v zmysle ustanovenia zákona č.369/1990 Zb.o obecnom zriadení mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin na: 25. apríla 2009, t.j. v sobotu o 9.00 hod. na MsÚ Martin - prízemie - veľká zasadačka.

...pokračovanie článku
17.04.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Oznam o uzávierke Hviezdoslavovej ulice

Mestský úrad Martin oznamuje občanom a návštevníkom mesta, že v mesiacoch máj až august 2009 dôjde k úplnej uzávierke Hviezdoslavovej ulice z dôvodu rekonštrukcie horúcovodu v tejto lokalite.

...pokračovanie článku
16.04.2009, úradné oznamy- archív
Plagát - pozvánka na stretnutie poslancov VMČ Ľadoveň - Jahodníky - Tomčany s občanmi dňa 20. apríla o 18.00 hod. v jedálni na Gymnáziu J. Lettricha

VEREJNÁ SCHÔDZA s občanmi Ľadovne

Primátor Andrej Hrnčiar a poslanci VMČ Ľadoveň-Jahodníky-Tomčany vás pozývajú na VEREJNÚ SCHÔDZU s občanmi Ľadovne.

...pokračovanie článku
16.04.2009, úradné oznamy- archív
ilustračná snímka

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme Vám, že od 17.04.2009, 12.00 do 17.04.2009, 13.00 bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy el. zariadenia. Bez el. energie bude v Martine ulica A. Pietra.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |