06.10.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

OZNÁMENIE VÝKONU PREVENTÍVNYCH PROTIPOŽIARNYCH KONTROL

Vedenie mesta Martin oznamuje obyvateľom mesta, právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, že podľa ustanovenia § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 25 ods. (1) písmena f) citovaného zákona, bude v dňoch 01. 10. 2010 – 30. 11. 2010 vykonávať preventívne protipožiarne kontroly bytových domov, rodinných domov na bývanie a ubytovanie, podnikateľských subjektov, drobných prevádzok a obchodov na celom území mesta Martin.

...pokračovanie článku
04.10.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Zber komunálneho odpadu z rodinných domov

V zmysle VZN č.77 o odpadoch platného od 18.12.2008, § 6 - interval zberu, sa zber komunálneho odpadu z rodinných domov uskutoční od 04.10. 2010 do 30.04. 2011 raz za dva týždne.

...pokračovanie článku
24.09.2010, úradné oznamy- archív
Fotografia zasneženého mesta

Operačný plán zimnej údržby na rok 2010/2011

Zimná údržba pozemných komunikácií je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami. Zimnú údržbu mestských komunikácií v aglomerácií mesta Martin zabezpečuje Brantner Fatra spol. s r.o. Martin, prostredníctvom dispečerov. nepretržite počas 24 hodín, zimnú údržbu chodníkov je povinný zabezpečovať vlastník priľahlej nehnuteľnosti.

...pokračovanie článku
16.09.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Jesenná očista mesta

Mesto Martin v spolupráci s firmou Brantner Fatra s.r.o., začína s jesennou očistou prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov v dňoch od 17.9.2010 do 8.11.2010.

...pokračovanie článku
10.09.2010, úradné oznamy- archív
Krízový štáb

V stredu 8. septembra bol odvolaný 2. stupeň povodňovej aktivity

Po zasadnutí krízového štábu mesta Martin v stredu 8. septembra primátor Andrej Hrnčiar o 18.00 odvolal 2. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Martin, ktorý bol platný od jeho vyhlásenia 31. augusta.

...pokračovanie článku
03.09.2010, úradné oznamy- archív
Obchádzková trasa

Uzavretie Ul. Thurzova, Škultétyho a obchádzkových trás z dôvodu opravy HVN na ceste I/65

Mesto Martin informuje občanov o uzavretí Ul. Thurzova, Škultétyho a obchádzkových trás z dôvodu opravy HVN na ceste I/65 - A. Pietra - P. Mudroňa.

...pokračovanie článku
02.09.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Uzavretie železničného priecestia

Železničné priecestie v žel. km č. 306,077 na žel. trati Fiľakovo (Zvolen, Banská Bystrica) - Vrútky na Ul. Škultétyho-J. Nováka - Československej armády v Martine bude z dôvodu realizácie stavebných a udržiavacích prác uzavreté od 06. 09. 2010 (pondelok) od 07:00 hod. do 13.09. 2010 (pondelok) do 08:00 hod.

...pokračovanie článku
31.08.2010, úradné oznamy- archív
Krízový štáb

Na území mesta Martin bol vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity

Primátor Andrej Hrnčiar na zasadnutí krízového štábu vyhlásil v utorok 31. augusta 2010 na území mesta Martin 2. stupeň povodňovej aktivity, ktorý je platný od 17.00 hod až do odvolania.

...pokračovanie článku
31.08.2010, úradné oznamy- archív

SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 2. stupňa

V utorok 31. augusta SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 2. stupňa

...pokračovanie článku
30.08.2010, úradné oznamy- archív

SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 1. stupňa

V pondelok 30. augusta SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 1. stupňa

...pokračovanie článku
30.08.2010, úradné oznamy- archív

V pondelok 30. augusta SHMU vydalo pre Turiec meterologickú výstrahu 1. stupňa

V pondelok 30. augusta SHMU vydalo pre Turiec meterologickú výstrahu 1. stupňa

...pokračovanie článku
27.08.2010, úradné oznamy- archív

SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 1. stupňa

SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 1. stupňa

...pokračovanie článku
27.08.2010, úradné oznamy- archív

SHMU vydalo pre Turiec meterologickú výstrahu 1. stupňa

SHMU vydalo pre Turiec meterologickú výstrahu 1. stupňa

...pokračovanie článku
27.08.2010, úradné oznamy- archív

SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 1. stupňa

SHMU vydalo pre Turiec hydrologickú výstrahu 1. stupňa

...pokračovanie článku
27.08.2010, úradné oznamy- archív

SHMU vydalo pre oblasť Turca meterologickú výstrahu 1. stupňa

SHMU vydalo pre oblasť Turca meterologickú výstrahu 1. stupňa

...pokračovanie článku
27.08.2010, úradné oznamy- archív

SHMU vydalo pre oblasť Turca hydrologickú výstrahu 1. stupňa

SHMU vydalo pre oblasť Turca hydrologickú výstrahu 1. stupňa

...pokračovanie článku
23.08.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná snímka

Zrušenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO V ZÁCHRANNÉHO ZBORU V MARTINE v spolupráci s OBVODNÝM LESNÝM ÚRADOM V MARTINE zrušuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice dňom 20.8.2010 pretože pominuli dôvody na jeho pretrvávanie.

...pokračovanie článku
20.08.2010, úradné oznamy- archív

Povodňový infoservis mesta Martin

V piatok 20. augusta bol odvolaný 2. stupeň povodňovej aktivity. Po zasadnutí krízového štábu mesta Martin v piatok 20. augusta primátor Andrej Hrnčiar o 14.00 odvolal 2. stupeň povodňovej aktivity na území mesta Martin, ktorý bol platný od jeho vyhlásenia vo štvrtok 19. augusta.

...pokračovanie článku
11.08.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Výkup starého papiera v meste Martin

Výkup starého papiera v meste Martin realizuje spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. pojazdnou výkupňou po jednotlivých mestských štvrtiach pri bytových domoch štyrikrát do roka. Presný čas a zberné miesto sú občanom oznámené prostredníctvom letákov, ktoré budú umiestnené na vchodových dverách.

...pokračovanie článku
09.08.2010, úradné oznamy- archív
Ilustračná fotografia

Výzva

Mesto Martin v zmysle VZN č. 71 o udeľovaní verejných uznaní a ocenení mesta Martin môže udeliť tieto verejné uznania ...

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |