30.11.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
29.11.2011, úradné oznamy- archív

Správa katastra Martin zverejňuje návrh Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Priekopa

Správa katastra Martin, ako príslušný správny orgán v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, v zmysle §7 zákona NRSR č. 180/1995 zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom zverejňuje návrh Registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Priekopa.

...pokračovanie článku
29.11.2011, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 7/NP/2011.

Výberová komisia sa stretla dňa 16.11.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 7/NP/2011 v zložení :

...pokračovanie článku
25.11.2011, úradné oznamy- archív

Oznam SSE pre obyvateľov Priekopy a Tomčian

Stredoslovenská energetika, a.s. ako prevádzkovateľ elektrických vedení oznamuje obyvateľom mestských častí Priekopa a Tomčany, že v období od 1.12.2011 do 31.3.2012 bude v týchto častiach prebiehať odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov.

...pokračovanie článku
21.11.2011, úradné oznamy- archív

Pozvánka na novembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva (aktualizované 23.11.2011 o 13.30 hod)

Dňa 24.11.2011 od 9.00 hod. sa uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
18.11.2011, úradné oznamy- archív

Aktuálna téma: Usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Na základe mnohých dotazov, podnetov a žiadostí občanov o vysvetlenie a ozrejmenie základných súvislostí tzv. ROEP-ov, t. j. registrov obnovenej evidencie pozemkov, uvádzame základné praktické informácie vzťahujúce sa na uvedené ROEP-y, ktoré sú aktuálnou problematikou a ktoré sa dotýkajú veľkého počtu občanov ako vlastníkov pozemkov v celom Žilinskom kraji. Toto konanie slúži na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, čo je na území kraja naďalej vážna a citlivá problematika.

...pokračovanie článku
16.11.2011, úradné oznamy- archív

Oznam o povinnosti udržiavať schodnosti chodníkov

Mesto Martin oznamuje pred začiatkom zimnej sezóny občanom, že v zmysle platnej legislatívy o schodnosť chodníkov sú povinní sa postarať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou.

...pokračovanie článku
09.11.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
09.11.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa

...pokračovanie článku
03.11.2011, úradné oznamy- archív

Deň otvorených dverí v novembri nebude

Oznamujeme občanom, že dňa 7.11.2011 sa neuskutoční „Deň otvorených dverí“ z dôvodu účasti primátora mesta na medzinárodnej konferencii v zahraničí. Tešíme sa na vás v decembri.

...pokračovanie článku
26.10.2011, úradné oznamy- archív

Oznam o uzávierke komunikácie

Upozorňujeme na úplnu uzávierku a neprejazdnosť križovatky ulíc M.R.Štefánika a V.P.Tótha pri Memorandovom námesti v termíne od 26. októbra 2011 do 20. apríla 2012 z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác povrchu vozovky a inžinierských sietí vedených vo vozovke.

...pokračovanie článku
24.10.2011, úradné oznamy- archív

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV VO VLASTNÍCTVE MESTA MARTIN FORMOU PRIAMEHO NÁJMU č. 7/NP/2011

Mesto Martin v súlade so zákonom NRSR č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 17 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 82 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom

...pokračovanie článku
24.10.2011, úradné oznamy- archív

Pozvánka na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa 27.10.2011 od 9.00 hod. sa uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva mesta Martin. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať na televíznej stanici TVT (Televízia Turiec) alebo na našej www stránke. Materiály na rokovanie sú k dispozícii taktiež na našej www stránke.

...pokračovanie článku
20.10.2011, úradné oznamy- archív

Zberný dvor na odpady

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. v snahe zlepšovať služby občanom mesta Martin od júla 2011 otvorila novú prevádzku zberného dvora na Robotníckej ulici (smer Bambusky), kde môžu občania mesta Martin po predložení občianskeho preukazu, bezplatne odovzdať niektoré odpady.

...pokračovanie článku
17.10.2011, úradné oznamy- archív

Deň mestskej časti Ľadoveň

Primátor Andrej Hrnčiar a poslanci mestskej časti Ľadoveň Katarína Adamicová, Jozef Bernát, Tatiana Červeňová, Marína Gallová, Martin Kalnický, Martin Lechan a Imrich Žigo, Vás v rámci projektu Transparentné mesto pozývajú na Deň mestskej časti Ľadoveň v pondelok 17. októbra 2011 od 15.30 do 17.00 hod. Po skončení obchôdzky sa uskutoční verejná schôdza s občanmi Ľadovne o 17.30 hod. v budove Gymnázia Jozefa Lettricha.

...pokračovanie článku
14.10.2011, úradné oznamy- archív

Ocenenia najlepším športovcom za rok 2011

Mesto Martin vyzýva predstaviteľov športových inštitúcii, ako aj obyvateľov mesta Martin, aby v termíne do 31.12.2011 predložili na MsÚ Martin - Odbor spoločenských služieb, Vajanského nám. 1 svoje písomné návrhy na udelenie ocenení fyzickým osobám, právnickým osobám alebo kolektívom.

...pokračovanie článku
11.10.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
11.10.2011, úradné oznamy- archív

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Martin v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Martin z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

...pokračovanie článku
04.10.2011, úradné oznamy- archív

Zápis z vyhodnotenia ponuky na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Martin formou priameho nájmu 6/NP/2011

Výberová komisia sa stretla dňa 30.9.2011 na vyhodnotení ponúk na prenájom nebytových priestorov č. 6/NP/2011 v zložení :

...pokračovanie článku
03.10.2011, úradné oznamy- archív

Zmena cestovného poriadku MHD Martin

Dňom 3.10.2011 nadobúda účinnosť cestovný poriadok MHD na nasledujúce obdobie.

...pokračovanie článku

Archív: 
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |