Mesto Martin svietilo na modro

pridané: 04.04.2014, kategória: úradné oznamy

V utorok 1. apríla a v stredu 2. apríla si mohli obyvatelia a návštevníci mesta Martin už po tretí krát všimnúť netradičné modré osvetlenie budovy Millenia. Osvetlenie má na svedomí iniciatíva „Rozvieťme to na modro“ – Light it up blue, ktorá takýmto spôsobom pripomína Svetový deň povedomia o autizme a Mesiac povedomia o autizme. Túto americkú iniciatívu organizácie Autism Speaks v Turci podporujú organizácie SPOSA – Turiec a SPOSA – Martin.

V roku 2007 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením vyhlásilo 2. apríl za Svetový deň informovanosti o autizme a vyzvalo svoje členské štáty, aby podporovali povedomie o autizme v spoločnosti. Práve z tohto dôvodu americká organizácia Autism Speaks každoročne vyzýva členské štáty OSN, aby rozvietili budovy a pamätihodnosti vo svojich mestách na modro. Už v roku 2012 modrú farbu prijalo na deň za svoju takmer 3 000 budov a pamätihodností na svete v 50. krajinách svete a na šiestich kontinentoch. Modrý bol Bratislavský hrad, Primaciálny palác a rovnako aj budova Millenia v Martine.

V apríli 2014 sa martinské organizácie SPOSA – Turiec a SPOSA – Martin už tretí krát postarali o zapojenie mesta Martin do tejto iniciatívy, ktorú na základe výzvy Generálneho tajomníka OSN už šiesty rok zastrešuje aj prvá dáma Slovenskej republiky. „Aj napriek tomu, že autizmus je jednou z najzávažnejších vývojových porúch, celosvetová informovanosť verejnosti o tomto probléme stále nie je dostatočná. Iniciatíva Rozvieťme to na modro je výnimočným projektom, ktorý sleduje ušľachtilý cieľ a som veľmi rád, že vďaka činnosti SPOSA – Turiec a SPOSA – Martin sa k nej pripája aj mesto Martin,“ podporuje projekt primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. SPOSA - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom je Slovenská národná organizácia, ktorá združuje rodiny s autistickým členom a je členom Autism Europe.

obrázok

obrázok

obrázok