Martinčania čistia svoje okolie

pridané: 04.04.2014, kategória: úradné oznamy

V sobotu 22. marca začala v meste Jarná očista, ktorej centrom bolo okolie Jahodníckych hájov a prameňa Medokýš. Minulý víkend sa do očisty zapojila aj mestská časť Podháj-Stráne a Záturčie. Najbližšie víkendové dni sa uskutoční očista Chodníka zdravia až po Attilov hrob v mestských častiach Sever a Košúty. Pozor, jarná očista oddychovej zóny Jedľoviny bude v novom termíne, a to v sobotu 26. apríla 2014.

Do akcie v Jahodníckych hájoch sa za slnečného dňa zapojili poslanci za mestskú časť Ľadoveň–Jahodníky–Tomčany, pracovníci mestského úradu ale aj dobrovoľníci. Spolu sa im podarilo naplniť 165 vriec odpadu. Zo zarastených častí a okraja lesa boli odstránené, okrem iného, aj kusy nábytkov, matrace a šatstvo. Zvyčajne tam, kde sa sústreďuje viac ľudí, býva aj viac odpadkov. Žiaľ, vyhadzujeme ich práve my ľudia. Možno by stálo za zamyslenie, že očisty by sa vôbec nemuseli robiť, keby sme si okolie našich domovov, ale i odľahlejšie časti mesta sami neznečisťovali. Každé odstraňovanie odpadu totiž stojí nemalé finančné prostriedky, ktoré by sa dali využiť určite efektívnejšie. Šťastím ale je, že sú aj ľudia, ktorým na poriadku záleží a tí sa stretli na jarnej očiste. O 9. hodine ráno si všetci zobrali pracovné nástroje, rukavice a vrecia, hrable, lopaty a metly a začalo sa upratovať. Každý účastník očisty dostal tričko a niečo malé na občerstvenie.

Oddychová zóna
Jahodnícke háje sú priestorom na multifunkčné využitie. Pre svoj charakter ho navštevujú nielen tí, ktorí sa chcú prejsť mimo mesta, cyklisti, ktorým tu začína cyklotrasa, ale v neposlednom rade aj športovci kvôli behu v prírode. Naviac je tu situované Múzeum slovenskej dediny a prameň Medokýš, čo sú miesta vyhľadávané ako našimi občanmi, tak návštevníkmi a turistami. Očista v Jahodníckych hájoch bola prípravou pred sezónou grilovačiek či aktívneho oddychu. Nový vzhľad oddychovej zóny pri prameni Medokýš totiž
ponúka priestor pre rodiny s deťmi, a to vďaka detskému mobiliáru, ohniskám so sedením, lavičkám, stojanom na bicykle či dreveným mólam popri potoku.

obrázok


Podháj a nábrežie Turca
Uplynulú sobotu sa očista preniesla aj do mestskej časti Podháj – Stráne. Poslanci za mestskú časť ako i dobrovoľníci prioritne vyčistili priestor v okolí Nám. protifašistických bojovníkov. Následne sa všetci premiestnili ku nábrežiu Turca. Rojnica, ktorá postupovala smerom do Záturčia až po obchodné centrum, odstraňovala odpadky v zelených porastoch, okolo brehov, ale aj popri obľúbenom chodníku pri nábreží rieky Turiec, vybudovaného v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

obrázok


Okolie školy
Súčasne s očistou Podhája sa taktiež čistila mestská časť Záturčie. Pomocnú ruku v tejto časti mesta podali poslancom a dobrovoľníkom aj deti. Spoločným cieľom bolo vyčistenie priestorov najmä v okolí školy, no účastníci očisty si vyčistili aj okolie svojich domov. Priestor od papierov, väčšieho i menšieho odpadu čistilo zhruba 40 občanov, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá okolie ich bytových domov a školy.

obrázok


Chodník zdravia a Jedľoviny
Obyvateľov mesta Martin čakajú ešte dve očisty. Najbližší víkend, v sobotu 5. apríla, sa uskutoční jarná očista v mestských častiach Sever a Košúty. Miestom stretnutia o 9. hodine je ZŠ s MŠ Hurbanova. Organizátori plánujú vyčistiť Chodník zdravia a budú pokračovať až do Košút pod Attilov hrob. Jarná očista oddychovej zóny Jedľoviny sa uskutoční v novom termíne, a to v sobotu 26. apríla. Účastníci tejto očisty sa stretnú už o 8.30 hod. na konečnej autobusovej zastávke pri autocampingu Turiec, kde si rozdelia úlohy a priestor. Rukavice, pracovné náradie, vrecia na odpad i malé občerstvenie bude pre každého pripravené.

Jarná očista Sever a Košúty - plagát (JPG, 380kB)
Jarná očista Priekopa - plagát (JPG, 380kB)