„Zelená oáza v Košútoch“

pridané: 01.04.2014, kategória: úradné oznamy

Do zanedbaného jazierka v Košútoch sa opäť vráti život. Obyvatelia Košút sa môžu tešiť, že v blízkosti sídliska vznikne nová prírodná oddychová zóna.
Projekt mesta Martin získal podporu 4000 EUR v grantovom programe Zelené oázy 2014, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT. Celkové náklady na projekt sú plánované na 8200 EUR. Na spolufinancovaní týchto nákladov sa bude podieľať mestská časť Košúty a mesto Martin. Projektové aktivity budú prebiehať od apríla do septembra 2014.


Asi každý obyvateľ mesta túži žiť v prostredí, ktoré nie je príliš izolované od prírody. Martin, ako mesto ležiace v kotline má výhodu, že je obkolesené z každej strany vencom hôr. Okolité pohoria poskytujú veľa možností na celodenné víkendové výlety. Na každodenné krátke prechádzky a relax v prírode však ľudia najradšej využívajú blízke pásy zelene, okolité lúky a lesíky. Takéto miesta majú aj Košúty. Pás lesa na zvyšku riečnej terasy, Attilov hrob, Piesočné, Tepličky – Zálučia, Kapustné záhrady, Bôrovský potok a Sklabinský potok, medzi ktorými je schované aj nenápadné jazierko. A práve tomuto jazierku, ktoré za posledné roky značne zarástlo a stratilo prítok vody, sa v tomto roku pokúsia aktivisti vrátiť život.
Na sklonku minulého roka vznikol užší pracovný tím, ktorý spracoval návrh projektu a prostredníctvom Mesta Martin bol podaný v Nadácii Ekopolis do programu Zelené oázy. Spomedzi 312 projektov postúpil do druhého kola, v ktorom sa vyhodnocovalo už len najlepších 69 zámerov. V tomto štádiu sa projekt doplnil o jasnejší cieľ, definovali sa konkrétne výstupy a vyšpecifikoval sa rozpočet. Posledný deň marca prišla dobrá správa, že martinský projekt „Zelené jazierko - revitalizácia štrkoviska a vytvorenie oddychovej zóny“ bol vyhodnotený a získal aj finančnú podporu.
Hlavným cieľom projektu je znovuoživenie pomaly zanikajúceho jazierka, jeho odbahnenie a privedenie vody z blízkeho Sklabinského potoka. Samozrejmosťou bude aj úprava a vyčistenie bezprostredného okolia jazierka, odstránenie náletových drevín, postupné zrezávanie vŕb do tvaru hlavy, osadenie lavičiek a informačných tabúľ.
Projekt potrvá od apríla do septembra tohto roku. V priebehu 5-6 mesiacov sa uskutoční množstvo brigád a aktivít vedúcich k naplneniu tohto odvážneho cieľa.
Revitalizáciou jazierka, na ktorej sa budú podieľať a spolupracovať svojou fyzickou prácou, angažovanosťou, či rôznorodou podporou široké skupiny jednotlivcov a organizácií, vytvoríme prírodne a krajinársky hodnotnú "Zelenú oázu - miesto pre ľudí a živé tvory".
Ak vás tento zámer oslovil a chceli by ste sa zúčastniť na jeho realizácii, príďte už túto sobotu (5.4.2014 o 9.00 hod. na ZŠ s MŠ Hurbanova) na prvú brigádu. Dozviete sa bližšie informácie o projekte a aj o termínoch ďalších brigád. Každá ruka bude vítaná!