Rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady budú aj tento rok doručené priamo do domácností.

pridané: 26.03.2014, kategória: úradné oznamy

Mestský úrad Martin oznamuje občanom, že v mesiaci apríl budú priamo do domácností roznášané rozhodnutia na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014. Mesto Martin poplatok nezvyšovalo, výška poplatku na rok 2014 je 25,- € tak ako v roku 2013.

Spolu s rozhodnutiami a šekmi na úhradu poplatku budú doručované aj výzvy na uhradenie nedoplatku tým občanom, ktorí si v minulom roku poplatok neuhradili. Zároveň oznamujeme občanom, že mesto je v zmysle platnej legislatívy povinné vymáhať nedoplatky na daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Z uvedeného dôvodu všetky nedoplatky odstupujeme na exekučné vymáhanie, pri ktorom občan zaplatí okrem nedoplatku za komunálne odpady okrem nezaplatenej výšky poplatku aj náklady exekútorovi, ktoré sú často niekoľkokrát vyššie ako samotná dlžná čiastka.

Dovoľujeme si preto opätovne požiadať občanov, aby si v čo najkratšom čase vyrovnali nedoplatky voči Mestu Martin.