Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/NP/2014

pridané: 17.03.2014, kategória: úradné oznamy - archív

Mesto Martin v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa § 18 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Martin č. 99 o hospodárení s majetkom Mesta Martin, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta formou priameho nájmu.

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Martin formou priameho nájmu č. 2/NP/2014 - úplné znenie (formát PDF, veľkosť: 240kB)