Jarná očista už o pár dní

pridané: 11.03.2014, kategória: úradné oznamy

V termíne od 21.3.2014 – 26.05.2014 sa uskutoční jarná očista v meste Martin. Po celom meste spolu bude rozmiestnených 183 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú slúžiť na dostatočné vyčistenie priestorov okolo našich bydlísk. Mesto Martin túto službu poskytuje svojim občanom dva krát do roka na jar a na jeseň.

Veľkokapacitné kontajnery sa budú v jednotlivých mestských častiach rozmiestňovať podľa harmonogramu, ktorý nájdete aj na internetovej stránke spoločnosti Brantner Fatra v časti harmonogram jarnej očisty. Na presne vyhradené miesto sa veľkokapacitné kontajnery budú umiestňovať vždy v piatok po 13.00 hod. Ich stiahnutie a dočistenie stanovísk bude prebiehať vždy v pondelok.

Do veľkokapacitných kontajnerov na očistu vkladáme:
objemný komunálny odpad (nábytok - skrine, sedačky a pod.) a drobný stavebný odpad.

Do veľkokapacitných kontajnerov na očistu nevkladáme: odpad s obsahom škodlivín!


  • elektroodpad z domácnosti (práčky, chladničky, drobné elektrospotrebiče)
  • telekomunikačné zariadenia (osobné počítače, tlačiarne)
  • spotrebnú elektroniku (rozhlasové a televízne prijímače)
  • svetelné zdroje (svietidlá, žiarivky, výbojky)
  • kyseliny, rozpúšťadlá, farby
  • batérie, akumulátory, oleje a tuky
  • pneumatiky


Odpad s obsahom škodlivín môžu občania odovzdať v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

Harmonogram jarnej očisty v meste Martin na rok 2014 (formát PDF, veľkosť: 127kB)

program Mestskej scény január 2014