Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov

pridané: 10.03.2014, kategória: úradné oznamy

Na základe dodatku č. 3 ku Všeobecne záväznému nariadeniu č. 77 o dopadoch bude vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov na území mesta Martin od 13. marca 2014 prebiehať každý týždeň. Dni jednotlivých vývozov zostávajú nezmenené.