Informácia o vývoze komunálneho odpadu

pridané: 20.01.2014, kategória: úradné oznamy

Mesto Martin informuje občanov, aby v deň odvozu komunálneho a separovaného odpadu spoločnosťou Brantner Fatra s.r.o, Martin v čase 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby. Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené sa dodatočný vývoz neuskutoční.
Na webovej stránke spoločnosti Brantner Fatra s.r.o. sa nachádzajú harmonogramy vývozu odpadu pre rok 2014.