Viac ako jeden krúžok s príspevkom

pridané: 02.12.2013, kategória: aktuality

Mesto reaguje na zmenu systému financovania škôl a školských zariadení a od budúceho roku zavádza príspevok pre člena základnej umeleckej školy a člena centra voľného času.

K tomuto kroku muselo pristúpiť po tom, ako štát zmenil pravidlá financovania škôl a školských zariadení, ktoré sú účinné od septembra tohto roku. Hoci dieťa navštevuje viacero základných umeleckých škôl, financie budú poukázané len jednej umeleckej škole a to tej, ktorej zákonný zástupca dieťaťa odovzdá čestné prehlásenie. Tým školám a školským zariadeniam, ktorým však rodičia nedoručili čestné prehlásenia, síce vzniknú náklady na vyučovanie, no finančné príspevky od štátu nedostanú. Napríklad v Základnej umeleckej škole na Ul. P. Mudroňa nebolo doručených 15 čestných prehlásení a v Centre voľného času Kamarát to bolo až 84 čestných prehlásení. Preto je potrebné náklady na výučbu pokryť príspevkom od rodičov a to od 1. januára 2014, pričom príspevok pre člena základnej umeleckej školy bude v jednotlivých odboroch v priemere 12 eur mesačne a pre člena centra voľného času od 5 do 30 rokov bude príspevok vo výške 6 eur mesačne.