Deti stavali mosty

pridané: 29.11.2013, kategória: aktuality

Tridsať detí vo veku od 8 do 12 rokov zo sociálne znevýhodneného a ekonomicky slabšieho prostredia sa počas štyroch dní v novembri zúčastnili výchovného opatrenia Staviame mosty.

Projekt Mesta Martin a neziskovej organizácie Leureola - Staviame mosty sa uskutočnil od 14. do 17. novembra. Deti v rámci neho absolvovali v rekreačnom zariadení Snowland vo Valčianskej doline viaceré aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo pozitívne ovplyvniť hodnotovú orientáciu detí a priviesť ich k zmysluplnému využívaniu času, dať im dostatok námetov pre vhodné naplnenie voľného času a zvýšiť záujem detí z menej podnetného prostredia o spoločne strávený voľný čas. Ďalej mal tento projekt vybranými formami a metódami práce poukázať na význam rodiny, a teda, že členovia rodiny by mali predstavovať jeden tím, kto sú autority a vzory v rodine a taktiež dôležitosť spoločne stráveného času všetkých členov rodiny.