Poslanci schválili mestský zákon roka

pridané: 28.11.2013, kategória: tlačové správy

Najvýznamnejším všeobecne záväzným nariadením je každoročne rozpočet mesta, ktorý martinskí poslanci schválili na novembrovom zasadnutí. Podobne ako je v parlamente štátny rozpočet považovaný za zákon roka, na úrovni samosprávy je to rozpočet, ktorý na obdobie nastávajúceho roka ovplyvní dianie v meste na všetkých úrovniach a určí priority. Dobrou správou je, že 29-miliónový rozpočet na rok 2014, nepočíta so zvyšovaním daní a poplatkov pre občanov mesta, výrazne mení spôsob podpory športu a na sociálnu oblasť či školstvo myslí aspoň tak ako doteraz.

„Schválili sme rozpočet na rok 2014 a som veľmi rád, že zaň zahlasovali takmer všetci poslanci. Teší ma, že môžem opäť potvrdiť, že mesto Martin sa správa zodpovedne voči svojim občanom, ale aj voči našim nástupcom, pretože aj tento rozpočet je opäť vyrovnaný a konzervatívny. Sme finančne zdravé mesto, aj keď samozrejme máme problémy takisto ako štát, či takmer každá samospráva. S problémami sme sa však vysporiadali takým spôsobom, že sme občanom nezvyšovali poplatky ani dane. Veľké finančné prostriedky idú tradične do sociálnych služieb, do školstva, kde sme nechceli znižovať štandard. Tohto roku sa nám podarilo prvýkrát v histórii mesta vyčleniť finančné prostriedky na priamu podporu najväčších športových klubov ako je hokej, futbal, hádzaná a atletika, čiže týmto klubom už nebude prideľovať finančné prostriedky športová komisia. Tá sa už bude sústreďovať na prideľovanie financií pre iné kluby, ktoré nemajú takú masovú základňu,“ uviedol primátor mesta Andrej Hrnčiar po rokovaní zastupiteľstva 25. novembra.

Rozpočet Mesta Martin na rok 2014 bol schválený na novembrovom zasadnutí ako vyrovnaný v celkovej výške viac ako 29 mil. eur, pričom bežné príjmy sú vo výške 28 446 212 eur, bežné výdavky predstavujú sumu 27 259 702 eur, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 195 000 eur a kapitálové výdavky vo výške 1 287 562 eur.

Budúcoročný rozpočet nesie hneď viacero dobrých správ pre občanov. Prvou je, že nepočíta so zvyšovaním daní a poplatkov. „Som rád, že od občanov nemusíme pýtať viac, je to určite výsledok dlhoročného triezveho a zodpovedného hospodárenia. Nemusíme od nich pýtať viac aj vďaka transparentnosti. Napríklad len elektronické aukcie nám ušetrili už viac ako milión eur,“ dodal Andrej Hrnčiar. Pomaly sa stabilizujúca situácia v Európe umožnila rátať s vyrovnanejšou príjmovou časťou rozpočtu. Mesto neplánuje šetriť na sociálnej oblasti ani v tomto roku, práve naopak, výdavky sa za posledných šesť rokov takmer strojnásobili. Sociálna oblasť teda ostáva jednou z priorít mesta a v budúcom roku v nej mesto plánuje použiť viac ako 1,5 mil. eur. Na vzdelávanie pôjde aj v budúcom roku veľká čiastka, viac než 11 mil. eur. Poslanci podporili v pozmeňovacích návrhoch aj zaradenie environmentálnej výchovy do základných škôl, kde sa ráta s financovaním vo výške 50 tisíc eur a 5 tisíc eur schválili na výstavbu atletickej dráhy pri Jahodníckej základnej škole.

V položke služby občanom, kde sú zahrnuté napríklad náklady na činnosť matriky a údržbu sobášnej siene, informovanosť občanov či evidenciu obyvateľstva je viac ako 470 tisíc eur. Do kultúry pôjde celkovo viac ako 160 tisíc eur. V budúcom roku si pripomenieme výročie vzniku zákona o meste Martin ako Centre národnej kultúry Slovákov, pozmeňovacím návrhom v tejto položke oproti návrhu rozpočtu pribudlo 5 tisíc eur.
Dobrou správou pre mestské časti je aj fakt, že každá mestská časť tak ako doteraz získa do kasy 5 eur na občana. O ich použití rozhodujú poslanci, ktorí najlepšie poznajú potreby vo svojich mestských častiach. Na údržbu, rekonštrukciu komunikácií, chodníkov a parkovísk sa v bežných výdavkoch ráta so sumou 307 800 eur. Na zimnú údržbu, čistenie verejných priestranstiev, zastávok MHD či dopravné značenie sa plánuje minúť 740 tisíc eur.

Najväčšie kluby a združenia budú už na začiatku vedieť výšku dotácie na svoju celoročnú činnosť a tým sa budú môcť správať zodpovednejšie. Prerozdeliť dotácie bude môcť naďalej aj športová komisia medzi ostatné športové kluby a organizácie. Celkovo sa do športu preinvestuje 906 980 eur. Pozmeňovacím návrhom poslanci schválili aj 5 tisíc eur na dobudovanie nového turistického chodníka Ferrata vedúceho na Martinské hole.
Rozpočet sa zároveň snaží zrovnoprávniť dotačný systém tým, že kľúčové komisie, ktoré prideľujú dotácie v oblasti kultúry, školstva, vzdelávania, športu a sociálno-zdravotnej oblasti majú disponovať rovnakou sumou po 40 tisíc eur.

TS Poslanci schválili mestský zákon roka (pdf)