Poslanci sa zaujímali o svoje zdravie a niesli tak Posolstvo zdravia

pridané: 25.11.2013, kategória: aktuality

Martinskí poslanci sa počas dnešného rokovania v zastupiteľstve zúčastnili viacerých zdravotníckych vyšetrení, čím sa snažili spopularizovať preventívne vyšetrenia a ich význam pre ľudské zdravie. Okrem toho sa dozvedeli viac aj o svojom zdravotnom stave.

Meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a meranie krvného tlaku, zisťovanie a meranie funkcie dýchacích ciest a pľúc (spirometria), zisťovanie hladiny HDL cholesterolu z krvného séra, onkopneumologické poradenstvo a prevencia CHOCHP či odborné poradenstvo v odvykaní od fajčenia. To boli aktivity v rámci dnešnej zdravotníckej akcie Posolstvo zdravia, ktorá sa konala dnes 25. novembra pri príležitosti Dňa chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a Medzinárodného dňa bez fajčenia (UICC) v priestoroch pred veľkou zasadačkou v budove Mestského úradu. Zapojilo sa do nich celkovo 14 poslancov a primátor mesta, ako aj viacerí vedúci oddelení Mestského úradu.

Na akcii spolupracovalo viacero zdravotníckych subjektov ako Liga proti rakovine – Centrum pomoci Martin, Jesseniova Lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin, Kancelária zdravé mesto Martin, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Martin a Martinský klub medikov.

Aktivity boli zamerané na meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a meranie krvného tlaku, ktoré záujemcom merali členovia Martinského klubu medikov. Zisťovanie a meranie funkcie dýchacích ciest a pľúc (spirometria) robila J. Muríňová, hladinu HDL cholesterolu z krvného séra zisťovali Mgr. M. Bobrovská a Ľ. Lojková. Onkopneumologické poradenstvo a prevencia CHOCHP a odborné poradenstvo v odvykaní od fajčenia poskytovala MUDr. E. Kavcová, PhD.

Cieľom podujatia bolo upriamiť pozornosť volených predstaviteľov mesta na potrebu prevencie, zameranej na predchádzanie hlavným rizikovým faktorom chronických civilizačných ochorení, ktorá by smerovala k ich podpore a spolupráci s predstavou organizovania aktivít v oblasti prinášania potrebných preventívnych informácií pre obyvateľov Martina.

Aj keď sa v posledných desaťročiach vo vyspelých krajinách sveta predĺžila stredná doba prežitia človeka, podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa dostatočne neznižuje výskyt chronických civilizačných neinfekčných ochorení, ku ktorým patria nádorové ochorenia či kardiovaskulárne choroby. Naopak, na niektoré stúpa úmrtnosť, ako napr. vzostup chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).
Organizátori podujatia chceli aktivitami zaujať pozornosť poslancov a médií a tiež zodpovedať otázky týkajúce sa najmä vplyvu zdravého životného štýlu na prevenciu ochorení. Oslovenie poslancov, ktorí požívajú dôveru občanov ako ich volení zástupcovia bol logickým krokom, ktorého ambíciou je využiť vážnosť a rešpektovanie postu poslanca z titulu toho, že môžu dávať občanom príklad v bežnom živote, ale tiež môžu svojimi rozhodnutiami prispievať k zdravšiemu životnému štýlu občanov.