Mesto Martin vyhlasuje zimnú údržbu

pridané: 22.11.2013, kategória: tlačové správy

Mesto Martin vyhlásilo tohtoročný začiatok zimnej údržby na nedeľu 24. novembra od ôsmej hodiny ráno.

Podľa operačného plánu zimnej údržby mestských komunikácií, ktorý schvaľujú poslanci spravidla na jeseň, trvá zimná údržba priemerne od 15. novembra do 15.marca. Mesto však priebežne sleduje vývoj počasia a pružne reaguje na výzvy a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu. Na základe meteorologických predpovedí na najbližšie dni operačný štáb zimnej údržby vyhlásil I. stupeň zimnej údržby od nedele 24. novembra od 8.00 h.

Plán zimnej údržby vrátane mapy územia mesta je k dispozícii v sekcii doprava - zimná údržba. V meste Martin sa udržiava celkom 105 km chodníkov, z toho na 35 km zabezpečuje zimnú údržbu mesto, na 70 km si zabezpečujú údržbu majitelia, správcovia či nájomníci nehnuteľnosti samostatne alebo prostredníctvom podnikateľských subjektov. V zimnom období 2013/2014 sa bude vykonávať zimná údržba na mestských komunikáciách I., II., III. a IV. kategórie a chodníkov I., II. a III. kategórie. Ďalej bude vykonávaná zimná údržba na parkoviskách, cintorínoch, schodoch, nadchodoch, lávkach a zastávkach mestskej hromadnej dopravy a prímestskej dopravy. Pri zaradení komunikácií do jednotlivých kategórií sa v prvom rade vychádza z významu komunikácie podľa miestnych podmienok ako je intenzita dopravy, členitosť, stupeň nebezpečnosti trás, pričom sú uprednostňované trasy MHD. Kategória komunikácie určuje poradie a spôsob výkonu zimnej údržby, čo v praxi znamená, že ako prvé sú ošetrené komunikácie I. kategórie, následne II., III. a IV. kategórie. Napríklad na mestských komunikáciách I. kategórie musí byť zabezpečená zjazdnosť do štyroch hodín od začiatku nepriaznivej situácie. Údržba sa vykonáva pluhovaním, posypom a v prípade potreby odvozom snehu. Na mestských komunikáciách II. kategórie sa vykonáva údržba pluhovaním a posypom a zjazdnosť musí byť zabezpečená do osem hodín od skončenia nepriaznivej situácie. V prípade trvalého sneženia sa s údržbou mestských komunikácií II. kategórie začne až po úplnom zabezpečení zjazdnosti komunikácií I. kategórie, čo je maximálne štyri hodiny po ukončení nepriaznivej situácie.

Minulú sezónu bolo potrebné začať so zimnou údržbou až 3. decembra a vzhľadom na dlhý priebeh zimného počasia sa skončila 8. apríla. Náklady na zimnú údržbu v sezóne 2012/2013 boli oproti sezóne 2011/2012 vyššie o 222 933,83 Eur, z dôvodu trvania zimnej údržby až do 8. apríla, zvýšenia snehových zrážok a nepriaznivých poveternostných podmienok ako sú dlho trvajúce mrazy a nárazový vysoký úhrn snehových zrážok, väčšie množstvo použitých posypových materiálov, viac najazdených kilometrov, vyššie náklady na ručné odstraňovanie snehu a odvoz snehu. Počas zimnej údržby komunikácií a chodníkov 2012/2013 boli do nepretržitých zmien zabezpečujúcich zimnú údržbu včlenení zamestnanci na ručné čistenie chodníkov a zastávok MHD. Ich úlohou bolo počas tohto obdobia udržiavať schodnosť určených schodísk, nadchodov, lávok a zastávok MHD. Tento model sa v praxi overil a bol prínosom pre zlepšovanie kvality zimnej údržby. Vodiči, ale aj chodci by však mali mať na pamäti, že zimná údržba síce výrazne zmierňuje následky prejavov zimného počasia, nedokáže ich však úplne eliminovať. Je teda potrebné, aby sme primerane prispôsobili spôsob užívania ich aktuálnemu stavu a v prvom rade dbali na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Zimná údržba, ktorú zabezpečuje mesto však nepokrýva všetky komunikácie na území mesta. Mestom prechádzajú aj komunikácie I. triedy, ktoré sú vo vlastníctve a správe Slovenskej správy ciest. Jedná sa väčšinou o hlavné a najviac využívané ťahy ako napríklad ulice Kollárova, Jahodnícka, Jesenského, P. O. Hviezdoslava, L. Novomeského, M. R. Štefánika, Jilemnického, Červenej armády, A. Pietra, P. Mudroňa, Kohútova, Jesenského, či mestský obchvat. Správcom a vlastníkom komunikácii III. Triedy, ktorých je celkovo šesť je Vyšší územný celok Žilina.

Ak chcete byť informovaný o výstrahách SHMÚ, opravách ciest a chodníkov, vývoze odpadu, ale aj o výhodách, ktoré prináša Mestská karta Martin, zaregistrujte sa bezplatne na www.martin.sk/sms.