Mesto Martin si pripomenulo 24. výročie nežnej revolúcie

pridané: 19.11.2013, kategória: aktuality

Mesto Martin si v piatok 15. novembra 2013 pripomenulo 24. výročie nežnej revolúcie pri pamätníku obetiam komunizmu pred budovou Mestského úradu v Martine, kde zástupcovia mesta slávnostne položili veniec.

„Je dôležité si pripomínať všetky míľniky našej histórie. Národ, ktorý nepozná svoje dejiny alebo zabúda na svoje dejiny, je odkázaný prežiť ich znovu. Sedemnásty november bol naozaj míľnikom slovenského národa a nášho štátu, hlavne kvôli tomu, že po 40 rokoch neslobody, v komunistickom režime prišla revolúcia, ktorá sa udiala nekrvavým spôsobom, teda neboli obete na životoch, ako to pri revolúciách býva. Jednoducho sme začali písať novú históriu našich dejín, začali sme žiť v slobode, aj keď zisťujeme po 40. rokoch, že to nie je ľahké a stále sa demokracii ešte učíme. Musíme prekonávať prekážky, ktoré vyspelé demokratické štáty prekonali už pred desiatkami rokov, ale nikto nepochybuje o tom, že sa nám žije slobodnejšie, lepšie a že naše deti môžu študovať v zahraničí. Môžeme cestovať, vyjadrovať slobodne svoj názor. Možno sú ľudia, ktorí nebudú súhlasiť s tým, čo hovorím. Možno im bolo za minulého režimu lepšie a nie sú stotožnení so slobodou, ktorú teraz žijeme, ale pred tými 24 rokmi každý náznak kritiky a nesúhlasu s režimom znamenal zavrhnutie, represie vysunutie na okraj spoločnosti a mnoho krát aj uväznenie. Teraz tí ľudia, ktorí kritizujú môžu tak robiť slobodne, bez toho, aby im ktokoľvek ublížil alebo uplatnil voči nim nejaké represie. Ja som šťastný, že žijeme v slobodnej dobe, že môžeme slobodne voliť, prejavovať svoj názor, preto je veľmi dôležité pripomínať si svoju históriu. Síce mal každý prácu, lebo ju musel mať, ale zoberme si, kde sme sa dostali za 40 rokov komunistického režimu my a kde sa dostali okolité štáty, kde bola sloboda. Keď si pozrieme, že v 48 roku bolo Slovensko vyspelou krajinou a často sa spomína, že za slovenského štátu bola životná úroveň vyššia ako v okolitých krajinách, ako napríklad v Rakúsku. A teraz si môžeme porovnať, kde sme sa dostali po 40 rokoch a kde je Rakúsko a ľudia v západných štátoch. Keď si porovnáme dôchodky, úroveň zdravotnej starostlivosti, tam každý človek musí vidieť rozdiely a ja som presvedčený, že je to daň za tých 40 rokov, že sa nachádzame v nejakých problémoch, ale musíme rátať s tým, že sa bude musieť vymeniť pár generácií, aby sme dobehli Európu, ale už ju začíname dobiehať," uviedol primátor mesta Andrej Hrnčiar po slávnostnom položení vencov ku pamätníku obetiam komunizmu pred Mestským úradom.