Vianočné trhy začnú na Mikuláša, remeselníci už môžu posielať žiadosti

pridané: 19.11.2013, kategória: úradné oznamy

Od 6. decembra do 31. decembra sa v meste Martin uskutočnia Vianočné trhy. Záujemcovia o predaj tovaru v stánkoch už môžu posielať žiadosti.

Mesto Martin oznamuje, že záujemcovia o predaj remeselného tovaru počas Vianočných trhov sa už môžu uchádzať o miesto na jarmoku. Vianočné trhy sa budú konať na Divadelnom námestí počas troch týždňov od 6. do 31. decembra, nahlasovať sa je možné počas dlhšieho obdobia. Žiadosť o užívanie verejného priestranstva je potrebné poslať buď poštou na adresu Mestský úrad v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin alebo osobne na Mestský úrad, 1. poschodie, č. dv. 119 alebo miroslava.ivankova@martin.sk. Každý záujemca má spĺňať niekoľko podmienok, ktoré sú dané všeobecne záväzným nariadením č. 58. Žiadosť o užívanie verejného priestranstva je dostupná na webe mesta. Súčasťou žiadosti by mal byť aj živnostenský list, v prípade predávajúcich potravín je potrebné predložiť súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z miesta bydliska, resp. sídla firmy.
Jarmok je koncepčne zameraný na tradičné výrobky a remeslá s vianočnou tematikou.