Mesto Martin si cenami uctilo deväť významných osobností

pridané: 18.11.2013, kategória: aktuality

V piatok 8. novembra sa v meste Martin uskutočnilo Slávnostné udeľovanie verejných uznaní a ocenení mesta Martin, na ktorých si už tradične osobnosti nielen z Martina prevzali ceny mesta Martin, a to v štyroch kategóriách – čestné občianstvo mesta Martin, Cena dobrovoľníka mesta Martin, Cena mesta Martin a Cena primátora mesta Martin.

Tohtoročné udeľovanie ocenení sa opäť konalo v priestoroch Národného domu v Slovenskom komornom divadle a ocenenia si z rúk primátora mesta Andreja Hrnčiara prevzalo deväť osobností kultúrneho, športového a spoločenského prostredia.
Slávnostným programom sprevádzal moderátor Marián Lechan. Hudobne sa večer niesol v tónoch harfy, na ktorú hrala Lucia Brezovská a zaspieval martinský spevácky zbor Cantica Collegium Musicum.

Súčasťou programu je aj zápis ocenených do kroniky mesta, ktorú primátorovi slávnostne počas večera odovzdáva kronikárka Katarína Tomášová.
Ako každý rok, aj tento rok si ocenenia prevzali ľudia, ktorí vynikajú fyzickou či duševnou prácou, úspešnou kariérou, koníčkom presahujúcim bežný rámec, životným postojom či filozofiou. Medzi tohtoročnými ocenenými nájdete politika Jozefa Lettricha, ktorému bola cena odovzdaná in memoriam, športovkyňa Lucia Klocová, dobrovoľníci Peter Krajniak a Daniel Diškanec, ľudový umelec Ľubomír Párička, spisovateľ Blažej Belák, dobrovoľníčka Ľubica Tomčányiová, lekári Janka Buchancová a Ľudovít Lauko.
Písomné návrhy na udelenie ocenenia fyzickým a právnickým osobám alebo kolektívom, ktoré pôsobia na území mesta Martin, môžu podávať predstavitelia kultúrnych, vedeckých, hospodárskych, športových inštitúcií, ako aj obyvatelia mesta Martin zvyčajne do polovice júla. Návrhy je potrebné doručiť buď osobne do podateľne Mestského úradu alebo poštou na adresu Mestský úrad v Martine, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin.

OCENENÉ OSOBNOSTIČestné občianstvo mesta Martin


JUDr. Jozef Lettrich
Cena „in memoriam“ za mimoriadny prínos v oblasti slovenskej politiky v dramatickom období štyridsiatych rokov minulého storočia.
Lucia Klocová
Cena za vynikajúce športové výkony, za účasť na olympiádach a reprezentovanie mesta Martin doma i v zahraničí.

Cena dobrovoľníka mesta Martin


Ing. Peter Krajniak
Cena za dlhodobý a mimoriadny podiel na dobrovoľníckej činnosti, aktívnu prácu v sociálno-zdravotnej a charitatívnej oblasti.
Daniel Diškanec
Cena za mimoriadny prínos v dobrovoľníckej činnosti, aktívnu prácu v charitatívnej oblasti a za podporu resocializácie občanov v núdzi.

Cena mesta Martin


Ľubomír Párička
Cena za vynikajúce tvorivé výkony v oblasti kultúry, za všestranný rozvoj kultúrnych tradícií a nesmierny prínos vo výrobe ľudových hudobných nástrojov.
PaedDr. Blažej Belák
Cena za zveľaďovanie, angažovanie a obohatenie umeleckého a spoločenského života prostredníctvom svojich básnických, prozaických, dokumentačných, redakčných a jazykovedných prác.
Ľubica Tomčányiová
Cena za významné výsledky najmä vo verejnoprospešnej dobrovoľníckej činnosti a aktívnu činnosť v rôznych oblastiach spoločenského diania v meste Martin.

Cena primátora mesta Martin


Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Cena za celoživotný prínos a všestranný rozvoj v školstve, v odbore praktické lekárstvo, za bohatú publikačnú činnosť a za šírenie dobrého mena mesta Martin.
Doc. MUDr. Ľudovít Lauko, CSc.
Cena za celoživotné dielo a budovanie mesta Martin, ako aj významnú zásluhu v oblasti lekárstva.


Spoločná fotografia ocenených osobností s primátorom mesta Andrejom Hrnčiarom na záver slávnostného večera sa stala už tradíciou. Chýba len Lucia Klocová, ktorá sa ponáhľala k svojmu synčekovi.


Ceny mesta Martin a dekréty poputovali k oceneným osobnostiam.
Hudobným programom sprevádzal martinský spevácky zbor Cantica Collegium Musicum a harfistka Lucia Brezovská.