V Dome smútku je opäť možné vykonávať smútočné obrady

pridané: 30.10.2013, kategória: aktuality

V zrekonštruovanom Dome smútku je od 4. novembra opäť možné vykonávať smútočné obrady. Budova Domu smútku i toalety budú otvorené v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 h.
Slávnostné odovzdanie do užívania sa uskutoční pred Spomienkou zosnulých 1. novembra o 14.00 h. Smútočné obrady, ktoré sa počas rekonštrukcie konali v Dome smútku na Cintoríne v Martine Kolónia Hviezda a podľa možností a po dohode aj vo Vrútkach či v Dražkovciach, sa opäť vrátia do Domu smútku na Sklabinskej ulici.


V súčasnosti je rekonštrukcia Domu smútku na Sklabinskej ulici už ukončená. Okrem zásadnej zmeny ktorou je premiestenie hlavného vstupu do budovy sú tu aj nové verejné toalety, ktoré budú k dispozícii nielen počas obradov, aj pre návštevníkov cintorína. Budova Domu smútku i toalety budú otvorené v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 h.

Moderné zariadenie obradnej miestnosti zahŕňa nový katafalk s posuvnou mechanikou, nové lavice s operadlami s miestom na sedenie pre 72 ľudí, osvetlenie, ozvučenie, ako aj stenu s televízormi, ktoré môžu byť použité počas obradu na hlbšiu rozlúčku s pozostalým. Najmä v prípade obradu s väčšou účasťou pozostalých sa využije televízor, ktorý je umiestnený na budove zvonku a vďaka ktorému uvidia priebeh obradu aj tí, ktorí sa do Domu smútku už nezmestia a pietny akt pozorujú spred budovy. Všetky televízory sú zabezpečené a prepojené na Mestskú políciu. Okrem toho dostal zrekonštruovaný dom smútku novú fasádu, vymenené okná, vyhovujúcu vzduchotechniku, zrekonštruované vykurovanie, po stenách je obklad z prírodného kameňa prípadne betónovej imitácie kameňa.

Mesto Martin a Zbor pre občianske záležitosti Vás pozávajú na pietnu slávnosť, ktorá sa uskutoční 1. novembra 2013 o 14.00 h v zrekonštruovanom Dome smútku v Martine. Príďte si spoločne s nami uctiť pamiatku našich zosnulých.Pozvánka - pamiatka zosnulých (pdf)