Miesto poslednej rozlúčky v Dome smútku v Martine je konečne dôstojné

pridané: 29.10.2013, kategória: aktuality

Dom smútku v Martine prešiel komplexnou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa posledná rozlúčka stane naozaj dôstojnou. Otočenie vstupu do budovy zabezpečí, že hluk od hlavnej cesty už viac nenaruší pietnu atmosféru obradov, ktoré sa tu konajú. Nová obradná miestnosť, takmer zdvojnásobenie kapacity miest na sedenie a nové toalety prispejú k celkovému pozitívnemu pocitu nielen pozostalých, ale aj všetkých návštevníkov Národného cintorína.

“Ja som rád, že Dom smútku v Martine je už konečne dôstojný a miesto posledného odpočinku a pocity pozostalých už nebude rušiť katastrofálny stav tejto budovy. Rekonštrukciu sme naplánovali tak, aby sa novembrová pamiatka zosnulých už mohla konať vo vynovených priestoroch a som rád, že tento plán sa podarilo dodržať. Vďaka komplexnej rekonštrukcii sa budova Domu smútku zmenila zásadným spôsobom. Vstup už nie je od cesty, to znamená, že obrady už nerušia prechádzajúce autá. Naopak, vstup od cintorína, kadiaľ sa po novom do Domu smútku vchádza, ponúka pohľad do vnútra Národného cintorína a na stromovú aleju, ktorý určite prispeje k pietnej atmosfére obradov. Veríme, že nové moderné zariadenie dodá obradom dôstojnosť a pozostalí občania, ktorí sa tu budú lúčiť so svojimi zosnulými, to ocenia,“ reagoval primátor mesta Andrej Hrnčiar na zrekonštruovaný Dom smútku.

Na potrebnú rekonštrukciu Domu smútku poukázal aj výsledok elektronického prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil ešte začiatkom roka 2012. Téma výstavby nového alebo rekonštrukcie existujúceho Domu smútku sa vtedy dostala medzi top šesť tém, o ktorých Martinčania hlasovali.
Architektonické riešenie budovy Domu smútku vychádza z konzultácií s investorom a Útvarom hlavného architekta mesta Martin. Práce boli hradené z rozpočtu mesta pričom predpokladaná výška nákladov bola 200 tis. eur. Zásadnou zmenou sú okrem premiestenia hlavného vstupu do budovy, ktorý je bezbariérový, aj nové verejné toalety, ktoré budú k dispozícii nielen počas obradov, aj pre návštevníkov cintorína. Moderné zariadenie obradnej miestnosti zahŕňa nový katafalk s posuvnou mechanikou, nové lavice s operadlami s miestom na sedenie pre 72 ľudí, osvetlenie, ozvučenie, ako aj stenu s televízormi, ktoré môžu byť použité počas obradu na hlbšiu rozlúčku s pozostalým. Najmä v prípade obradu s väčšou účasťou pozostalých sa využije televízor, ktorý je umiestnený na budove zvonku a vďaka ktorému uvidia priebeh obradu aj tí, ktorí sa do Domu smútku už nezmestia a pietny akt pozorujú spred budovy. Všetky televízory sú zabezpečené a prepojené na Mestskú políciu. Okrem toho dostal zrekonštruovaný dom smútku novú fasádu, vymenené okná, vyhovujúcu vzduchotechniku, zrekonštruované vykurovanie, po stenách je obklad z prírodného kameňa prípadne betónovej imitácie kameňa.Nové moderné zariadenie pozdvihne pietnu atmosféru obradov v Dome smútku v Martine.Pri preberaní budovy vydiskutovali zástupcovia mesta s realizátorom stavby aj posledné detaily rekonštrukcie. Katafalk sa bude posúvať smerom nahor a nadol, podľa toho, či bude zosnulý pochovaný po obrade do hrobu alebo neskôr po spopolnení.Pohľad z obradnej miestnosti na aleju v Národnom cintoríne prispeje k pietnej atmosfére.