Vynovené chodníky a osvetlenie na Národnom cintoríne

pridané: 29.10.2013, kategória: aktuality

Mesto Martin svoju pozornosť zacielilo aj na jednu z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok - Národný cintorín v Martine. Opravené chodníky či osvetlenie sú zatiaľ len prvou časťou rekonštrukcie. V budúcom roku tu plánuje dokončiť aj inštalovanie kamerového systému a ozvučenia. Do konca mesiaca by mala byť ukončená aj rekonštrukcia obvodného múru.

Mesto Martin dbá o miesto posledného odpočinku významných osobností slovenského života, ktoré odpočívajú na Národnom cintoríne v Martine. Komplexná rekonštrukcia chodníkov a verejného osvetlenia začala pred dvomi rokmi a plánuje tu pokračovať aj v budúcom roku. Stavebné práce prebiehali aj vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR a stáli viac ako 155 tisíc eur. Do konca októbra by mala byť ukončená aj oprava múru Národného cintorínu, ktorý sa postupne rozpadával. Nový múr bude vyhotovený z pôvodného materiálu, návštevníci po jeho obnove preto nespoznajú rozdiel.

„Mesto Martin sa vždy snažilo a bude snažiť urobiť maximum v starostlivosti o Národný cintorín. Stropom našich snáh sú však obmedzené finančné možnosti. Preto som veľmi rád, že v tejto situácii sa nám znova výrazne podarilo zmeniť tvár tejto národnej kultúrnej pamiatky, ktorú máme v starostlivosti. Zrekonštruovali sme chodníky, vybudovali nové, osadili sme osvetlenie a urobili prípravné práce pre kamerový systém a ozvučenie. Národný cintorín nie je v stave, ktorý by bol adekvátny jeho významu a historickej úlohe, ktorú osobnosti, ktoré sú tam pochované, zohrali v histórii slovenského národa. Ideme však krok po kroku a postupne sa zameriavame na najakútnejšie problémy. V predchádzajúcich rokoch sa nám podarilo vysporiadať s neutešeným stavom zelene. V najbližšej dobe by sme chceli vylepšiť informačný systém,“ povedal primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Chodník vedúci cez národný cintorín si vyžadoval dôkladnú obnovu, keďže na mnohých miestach už bol rozbitý a rozlámaný. Zrekonštruovaná bola aj časť okolo pietneho kríža, kde bola vytvorená nová plocha a upravený okolitý trávnik. Súčasťou prác bolo aj osadenie chráničiek, ktoré slúžia ako príprava pre verejné osvetlenie a kamerový systém, ktorý by tu mal pribudnúť v budúcom roku a zvýšiť tak bezpečnosť nielen návštevníkov, ale aj dôstojnosť pochovaných osobností.
Súčasťou budúcoročných prác bude aj vydláždenie priestoru v hornej časti cintorína pri odpadovej šachte a jeho ohradenie múrikom kvôli bezpečnosti návštevníkov cintorína. Pribudnúť by tu mal aj mobiliár, výtokové koncovky a označenie sektorov. Keďže pôjde o investíciu za viac ako 400 tisíc eur, kľúčové bude, či sa mestu podarí získať finančné prostriedky.

Chodník na Národnom cintoríne si vyžadoval kompletnú rekonštrukciu.