Dostalo sa aj na Jahodnícky cintorín

pridané: 29.10.2013, kategória: aktuality

Pod drobnohľad sa dostal aj ďalší cintorín na území mesta Martin – Jahodnícky cintorín, kde po rekonštrukcii pribudli chodníky a osvetlenie.

Jednoduchší prístup k hrobom majú ľudia na Pohrebisku Martin – Jahodníky, ako sa tento cintorín oficiálne volá, vďaka novým chodníkom a osvetleniu. Mesto ich len nedávno prevzalo od realizátora rekonštrukcie s drobnými pripomienkami, ktoré však nebránia užívaniu cintorína. Náklady na rekonštrukciu boli 68 tisíc eur. V rozpočte na rok 2013 bola schválená suma takmer 35 tisíc eur, ktorú na májovom zastupiteľstve poslanci navýšili o zvyšnú sumu. V súčasnosti je už na cintoríne opäť spustené pochovávanie.

Priebeh budovania chodníkov sa dotkol zelene a existujúcich hrobov v čo najmenšej možnej miere. V súčasnosti si miestni občania častokrát krátia cestu cez cintorín preto ďalšou zásadnou zmenou bude uzatvorenie priestoru cintorína zo západnej strany. Citorín by sa tak mal stať uzavretým a pokojnejším priestorom, ako to k miestu posledného odpočinku patrí. Projekt zároveň počíta s tým, že priestor cintorína by mohol byť počas dňa využívaný ako špecifický parkový a meditačný priestor, čo možno ocenia najmä seniori zo susediaceho domu seniorov.
V centre cintorína je aj rodová hrobka Varossovcov, ktorá je však vo veľmi zlom stave. Poslanci by ju radi zachránili, najskôr však musí prejsť do vlastníctva mesta.Zrekonštruovaný cintorín by mal ponúknuť priestor na oddych aj seniorom zo susediaceho Domu seniorov.