Spomienkové stretnutie pri príležitosti výročia prijatia Martinskej deklarácie

pridané: 28.10.2013, kategória: aktuality

V nedeľu 27. októbra sa na Divadelnom námestí v Martine uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 95. výročia vzniku Československej republiky a taktiež aj 95. výročia podpisu Martinskej deklarácie.

Spomienkové stretnutie sa uskutočnilo práve v Martine, kde sa pred 95 rokmi udiala významná udalosť – stretli sa tu všetci významní muži vtedajšieho politického života a zhodli sa na texte deklarácie, ktorou slovenský národ povedal sebe i svetu kam chce patriť a kým chce byť. Príležitosť pripomenúť si túto významnú udalosť si nenechali Daniel Lipšic poslanec NRSR a predseda Hnutia NOVA, Andrej Hrnčiar, poslanec NRSR a primátor mesta Martin, Ondrej Dostál predseda Občianskej konzervatívnej strany a Bohdan Hroboň, riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine.


Na záver stretnutia odznela slovenská i česká hymna.

Stretnutie sa začalo symbolicky úryvkom z autentického dobového denníkoveho záznamu politika, kultúrnika, evanjelického biskupa Fedora Ruppeldta, ktorý bol priamym účastníkom podpisu a vyhlásenia Martinskej deklarácie Historik. Predniesol ho historik Miloš Kovačka.

„Úplne jasne sa vyslovili za zrušenie stáročného nerovnoprávneho zväzku v Uhorsku a vytvorenie nového rovnoprávneho zväzku s Českým národom. Našou povinnosťou je pripomínať si tento významný míľnik, našich dejín, ale zároveň nesmieme zabúdať na poučenie z chýb, ktorých sa dopustili naši predkovia. Ak chceme uskutočniť veľké sny ako naši predkovia pred 95 rokmi, musíme mať predovšetkým odvahu prezieravosť a lásku ku krajine. Dnes sme opäť svedkami postupného rozkladu tohto štátu, opäť akoby strácame slobodu, pretože nám čoraz menej vládnu politici, ktorí získali od ľudí dôveru, čoraz viac nám vládne úzka skupina zákulisných hráčov, pre ktorých je naša krajina len korisťou na rozdelenie. Opäť musíme spoločne preukázať odvahu, prezieravosť a lásku ku krajine, aby sme my slobodní a hrdí občania získali svoju krajinu naspäť. Ľudia ktorý sa pred 95 rokmi zhodli na Martinskej deklarácii nás inšpirujú aj dnes, ukazujú nám že bojovať za svoje sny má vždy zmysel,“ povedal vo svojom príhovore Daniel Lipšic.

„Najvýznamnejšie osoby vtedajšieho politického spoločenského kultúrneho a cirkevného života sa spojili, spojili ich myšlienky, spojila ich túžba dosiahnuť nejaký cieľ, bez ohľadu na to, či boli evanjelici katolíci, akého boli politického názoru, prišli do Martina, zabudli na svoje rozpory a spojili sa v prospech dobrej myšlienky. Nebola to len myšlienka a chuť mať vlastný štát a vlastnú reč, ale hlavne bola to chuť, aby sa ľudia v tejto krajine mali lepšie. Priamo v Martinskej deklarácii sa hovorí o snaživom národe, o vzdelanom národe s kresťanskými tradíciami a to sú presne tie veci, na ktorých musíme začať budovať našu novú spoločnosť a ja verím že čoskoro príde chvíľa, kedy si politická reprezentácia uvedomí že musíme plniť odkazy našich predkov, že musíme stavať na myšlienkach, ktorými vznikala naša štátnosť, naša republika a preto súhlasím s tým, čo povedal kolega Lipšic, musí prísť doba, kedy zabudneme na svoje osobné ambície, osobné spory a začnú politici robiť pre dobro tejto krajiny a budeme tak pokračovať v odkaze memoranda slovenského národa, aj Martinskej deklarácie a vytvoríme krajinu, ktorá je založená na kresťanských základoch kde budú mať všetci svoje miesto bez ohľadu na vierovyznanie, rasu a národnosť,“ povedal vo svojej reči Andrej Hrnčiar.

„Je to zlomový moment v novodobej histórii Slovenska, je veľmi dôležitý z hľadiska slovenského národa, jeho samotnej existencie, ale aj ako politická tradícia. Ale má aj demokratický rozmer. Patrím k ľuďom, ktorí si pripomínajú význam prvej československej republiky každoročne. Na Vajanského nábreží sa stretáva skupinka ľudí, ktorá považuje za dôležité byť 28. októbra pri pamätníku československej štátnosti. Teraz sa stretávame pri soche prvého československého prezidenta Tomáša Garyka Masaryka a som rád, že si túto udalosť pripomínajú aj v meste Martin,“ povedal Ondrej Dostál.

„Chcel by som nadviazať na slová Fedora Ruppeldta, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí a nadviazať na pána Hrnčiara o hodnotách, ktoré by nás mali spájať. Je to nezvyčajné aby kresťanstvo a politika išli ruka v ruke, špekulujeme kto z toho čo má a o čo komu ide. Aké sú možnosti zneužitia a to je choré. To je žiaľ symptomatické pre túto dobu, odkaz Martinskej deklarácie je presne opačný. Oni sa dokázali spojiť, nielen katolíci s evanjelikmi, ale aj cirkevní predstavitelia s politickými. Preto využívam tento priestor, aby som upozornil na tie veci, ktoré by nás mali spájať. Prvý a posledný krát som to zažil v 89. roku kedy sme sa dokázali spolu modliť a hovoriť o slobode a pravde. Bolo to také nadšenie, ktoré opisuje aj Fedor Ruppeldt vo svojom denníku. Verili sme v tieto hodnoty, no potom prišlo sklamanie, videli sme ako sa dajú tieto hodnoty ukradnúť, ako sa dá pravda pokriviť, sloboda zneužiť. Je nám to ľúto, no nie je neskoro a práve takéto momenty nás na to upozorňujú. Ako píše Izaiáš, čo je tiež v Biblii, opisuje svoju situáciu slovami, ktoré by sme mohli použiť aj dnes – právo je zatlačené do úzadia, spravodlivosť je postavená bokom, pravda sa potkýna na námestí a čo je správne nevie sa presadiť. Na druhej strane máme krásnu možnosť a príležitosť ako sa to dá napraviť, my sa o to snažíme v centre kresťanského vzdelávania, pretože veríme, že na tomto by malo byť poznanie založené a na tomto prosíme politikov, aby stavali aj politici svoje poznanie. A môžeme sa tešiť, že máme nielen štát a národ, ale vieme ho aj zmysluplne niečím naplniť,“ uviedol Bohdan Hroboň.

Mesto Martin vás pozýva na slávnostné pripomenutie si 95. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa v Martine, ktoré sa uskutoční v stredu 30. októbra 2013 o 14.30 h pri pamätnej tabuli na budove bývalej Tatrabanky (dnešnej Slovenskej sporiteľni).Pozvánka na slávnostné pripomenutie si 95. výročia prijatia Deklarácie slovenského národa (pdf)