V meste Martin začal zber lístia

pridané: 25.10.2013, kategória: aktuality

Podobne ako mesto v zime zabezpečuje zimnú údržbu ciest od snehu, v lete zametá a polieva komunikácie, tak aj na jeseň sa stará, aby boli miestne chodníky čisté od lístia.

Tak ako pri zimnej údržbe alebo letnom zametaní ulíc, aj zber lístia na jeseň postupuje podľa vopred plánovaného harmonogramu. Zber lístia začal 22. októbra na pešej zóne a v mestskej časti Stred a pokračovať bude aj v iných častiach mesta na vybraných komunikáciách. Podľa skúseností z predchádzajúcich rokov, prvé pripomienky od občanov k hromadiacemu sa lístiu prichádzajú v období, keď je ešte polovica lístia na stromoch. Z finančných dôvodov si však mesto nemôže dovoliť odpratávať lístie priebežne. „Bolo by ekonomicky nerentabilné, ak by mesto dookola čistilo ulice od lístia, keď na druhý deň sú opäť zapadané. Čaká sa teda kým určitá časť padne na zem. Zvláštna pozornosť sa venuje cintorínom v období okolo dušičiek, kedy je zabezpečené čistenie lístia každý deň od 29. do 31. októbra a takto pokryté sú všetky cintoríny na území mesta Martin,“ uviedol hovorca mesta Martin Jozef Petráš.

Harmonogram zberu lístia v meste Martin (pdf)