Kontajnery budú najbližšie v mestskej časti Stred a v Košútoch

pridané: 23.10.2013, kategória: aktuality

Jesenná očista v meste Martin pokračuje. Podľa harmonogramu budú veľkokapacitné kontajnery najbližšie umiestnené 25. októbra na vybraných uliciach v mestskej časti Stred, Košúty a Záturčie.

Martinčania si už zvykli, že mesto pravidelne dvakrát do roka umiestňuje po jednotlivých mestských častiach veľkokapacitné kontajnery – robí tak vždy na jar a na jeseň. Obyvatelia mesta môžu túto možnosť využiť bezplatne. V prípade pravidelného vývozu komunálneho odpadu – smetných nádob si náklady na túto službu delí s občanom mesto. Občania za ňu platia vo forme poplatku za komunálny odpad, ten však nepokrýva celkové náklady a približne štvrtinu dopláca mesto zo svojho rozpočtu.

Jesenná očista je stanovená harmonogramom a veľkokapacitné kontajnery sú umiestňované vždy v piatok po 13.h a vždy v pondelok po víkende sa odvážajú, vyprázdňujú a miesta sa dočisťujú. Do veľkokapacitného kontajneru patrí objemný komunálny odpad, ako napríklad nábytok, či drobný stavebný odpad. Občanom je však k dispozícii aj Zberný dvor, kde môžu zaniesť akýkoľvek odpad počas pracovných dní medzi 10.h a 18.h a v sobotu medzi 7.h a 15.h.
Jesenná očista začala 13. septembra vo vybraných uliciach mestskej časti Sever. Najbližšie budú veľkokapacitné kontajnery umiestnené 25. októbra v mestskej časti Stred a v Košútoch, 8. novembra v Košútoch a Záturčí a zakončí sa v piatok 15. novembra v mestskej časti Stred.
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov nájdete na webe mesta. Registrovaní občania v SMS Infokanály dostávajú informáciu o aktuálnej polohe kontajnerov v ich mestskej časti aj SMS správou.

Chcete aj vy dostávať SMS správy, keď bude veľkokapacitný kontajner umiestnený vo vašej mestskej časti? Zaregistrujte sa bezplatne na www.martin.sk/sms.