Cesty opravujú tzv. tryskovou metódou

pridané: 21.10.2013, kategória: aktuality

Predtým, než cesty opäť prikryje snehová prikrývka, mesto intenzívne pracuje na opravách a údržbe komunikácií, ktoré má vo svojej správe. Na viacerých komunikáciách si občania mohli všimnúť, že mesto na opravu ciest používa špeciálnu technológiu – tzv. tryskovú metódu.

Na opravu prasklín a špár už mesto nepoužíva klasickú metódu spočívajúcu vo vyrezaní prasklín a vyplnení novou asfaltovou zmesou, ktorá je pre mesto neekonomická. Špáry a praskliny opravuje tzv. tryskovou metódou, prostredníctvom ktorej sa nastrieka asfaltová emulzia a kamenná drva presne na poškodené miesta povrchu komunikácie. Na opravy komunikácií touto metódou má mesto vyčlenených 32 tisíc eur, s tým, že v minulosti už takto opravilo komunikáciu na Záturčianskej a Šoltésovej ulici. Aktuálne sa takto opravuje Gorkého Ulica, Ul. Mládeže a Ul. Hollého. Radnica počíta, že ešte v novembri stihne z vyčlenenej čiastky dokončiť opravy aj na ďalších komunikáciách na území mesta, ktoré má vo svojej správe.