Nové schody k Turcu dávajú priestor na oddych aj rafting

pridané: 22.09.2013, kategória: aktuality

Cyklisti, turisti, ale aj nadšenci vodných športov majú od nedele 15. septembra ďalšiu možnosť, kde tráviť voľný čas. Náučný chodník popri Turci je vďaka vyhliadkovému mólu, terénnym schodom a informačným tabuliam ako stvorený na voľnočasové aktivity.

„V minulosti bolo mnoho požiadaviek, aby mesto zužitkovalo atraktívnosť a vhodnosť priestorov nábrežia. Aj keď existovalo viacero štúdií či projektov, k ich realizácii nedošlo kvôli nedostatku financií. Teší nás teda, že sme boli úspešní a získali sme mimorozpočtové prostriedky a mohli sme zhmotniť časť plánov. Miesto popri nábreží rieky Turiec, kde vznikol náučný chodník, je veľmi zaujímavé z hľadiska voľnočasových aktivít. Spomeniem značený cyklochodník vhodný aj na prechádzky či behanie a samozrejme vodné športy. Výstavbou vyhliadkového móla, terénnych schodov, osadením lavičiek a informačných tabúľ sa atraktivita a využiteľnosť nábrežia rapídne zvýšila a verím, že teraz pritiahne nových návštevníkov, ktorí tu doteraz nezavítali,“ vyjadril nadšenie primátor mesta Andrej Hrnčiar, ktorý mal otvorenie náučného chodníka v pláne už od začiatku volebného obdobia.

Otvorenie s prehliadkou i akčnou časťou


Na otvorenie nového náučného chodníka sa v nedeľu 15. septembra prišli pozrieť stovky návštevníkov. Prehliadka sa začala pri vyhliadkovom móle a kráčajúc po jeho vynovenej trase so zastávkami pri nových informačných tabuliach sa návštevníci prešli až k terénnym schodom. Odtiaľ pokračovalo otvorenie náučného chodníka akčnou časťou. Tí mladší a dobrodružní návštevníci si vyzbrojení vestou a pádlom po odbornej inštruktáži posadali do raftových člnov a vrhli sa do pokojných vĺn Turca. Niekoľko tímov sa postupne preplavilo do Vrútok, odkiaľ bol zabezpečený odvoz mikrobusmi naspäť k obchodnému centrum Tulip center Martin.

Informačné tabule oprášili históriu


Návštevníkom nového náučného chodníka sú k dispozícii okrem vyhliadkového móla a terénnych schodov k rieke aj drevené infotabule s informáciami o turisticky zaujímavých lokalitách v meste Martin a regióne Turiec. Turistom, cyklistom či bežcom tak spríjemnia športové chvíle informácie o osobnostiach, udalostiach a stavbách, ktoré majú prepojenie na tému vzájomnosti českého a slovenského národa a pripomínajú stáročia trvajúcu históriu ich spolupráce. Spomenieme výročie vzniku prvej ČSR (1918), ako aj vzniku SR (1993), čím sme historické udalosti pripomenuli aj mladým ľuďom. Každý návštevník dostal zároveň aj brožúru Historické zaujímavosti regiónu Turiec. Mólo a schodíky zároveň predstavujú vhodné nástupné miesto pre tých, ktorí sa venujú vodným športom, ale aj priestor pre príjemné posedenie na nábreží.

Spolupráca s českým partnerom sa osvedčila


Projekt riešil Útvar hlavného architekta mesta Martin s projektantom a statikom a vznikol vďaka spolupráci s Agentúrou pre regionálny rozvoj v Ostrave, ktorá je zakladajúcim článkom klastrov v Českej republike. Jeho výstavbu mesto zrealizovalo vďaka projektu Nábrežie rieky Turiec - po stopách česko-slovenskej vzájomnosti z OP Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Česká republika 2007-2013, prostredníctvom ktorého získalo 16 009,01 eur, pričom spolupodieľalo sa piatimi percentami.

Hoci počasie nebolo príliš priaznivé, prechádzkou po náučnom chodníku s odborným výkladom nepohrdli malí ani veľkí.Otvorením náučného chodníka pri nábreží sa podarilo splniť ďalšiu z investičných akcií, ktorú si ľudia určite cenia.

Tí odvážnejší si po odbornej inštruktáži posadali do raftových člnov a splavili Turiec až do Vrútok.