Martin je finančne stabilné a zdravé mesto

pridané: 10.09.2013, kategória: aktuality

Mesto Martin patrí medzi najmenej zadlžené mestá na Slovensku. Vyplýva to aj z prieskumu nezávislej mimovládnej organizácie INEKO, ktorá sa zaoberá hodnotením finančného zdravia miest a vyšších územných celkov. Mesto Martin má podľa neho dobré finančné zdravie.

„Patríme medzi najmenej zadlžené mestá, čo je znak toho, že sa správame zodpovedne. V čase, keď je všade kríza a mnohé iné mestá sa zadĺžili, my sme svoj dlh znížili. Všetci sme očakávali, či sa kríza, ako sa hovorí neodrazí od dna, a pomaly sa ekonomika začne zlepšovať. To by aj nám umožnilo zvýšiť výdavky na investície do nášho mesta. Ale donekonečna sa takýmto spôsobom robiť nedá, mesto a miestna ekonomika potrebuje aj rozvojové programy. Sme v dobrej finačnej kondícií, preto si môžeme zobrať úver a hľadali sme investíciu, ktorá by bola impulzom pre mesto a región. Preto chceme postaviť 8-kabínkovú lanovku na Martinské hole,“ zhodnotil finančnú situáciu primátor mesta Andrej Hrnčiar a načrtol veľkú investíciu, ktorá by rozprúdila cestovný ruch v regióne a tým prilákala viac turistov.
Nezávislá mimovládna organizácia INEKO len nedávno na svojom portáli obce.ineko.sk zverejnila aktualizované údaje, ktoré zohľadňujú už aj rok 2012.
V porovnaní s obcami s podobným počtom obyvateľov ako je mesto Trenčín, kde majú dlh na jedného obyvateľa 155 eur, v Prievidzi 101 eur, v Trnave 196 eur či vo Zvolene 140 eur, má mesto Martin dlh na jedného obyvateľa 77 eur. Pozitívne o meste hovoria aj výsledky hospodárenia za ostatné dva roky. Kým rok 2011 mesto Martin uzavrelo s prebytkom 1,5 mil eur, v roku 2012 bol prebytok ešte vyšší, až 2,6 mil eur.
Podľa najnovšieho prieskumu, ktorý organizácia INEKO vypracovala, má mesto Martin dobré finančné zdravie ohodnotené číslom +1,5 a radí sa tak medzi 20 miest, ktoré dosiahli skóre medzi +1 a +2, čo znamená, že patria medzi relatívne finančne stabilné mestá. Výsledné číslo sa skladá z piatich parciálnych skóre za rôzne oblasti ako napríklad celkový dlh, dlhová služba, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti, okamžitá likvidita či základná bilancia a skombinovaním týchto ukazovateľov finančnej stability vzniká výsledná celková známka finančného zdravia. Samosprávy môžu dosahovať skóre na intervale -3 až +3, kde kladné hodnoty naznačujú, že mesto je prevažne zdravé, pričom jeho finančnú stabilitu opisuje práve dosiahnuté skóre.