Cyklomaratón povedie po ceste SNP už po piaty raz

pridané: 26.08.2013, kategória: aktuality

Merida Cyklomaratón po ceste SNP je podujatie, ktoré v roku 2009 vzniklo na podnet primátora mesta Andreja Hrnčiara a onedlho sa uskutoční už jeho piaty ročník. Pri tejto príležitosti sme sa ho opýtali, čo ho podnietilo ku vzniku takejto myšlienky a ako hodnotí podujatie s odstupom času.Prečo ste sa rozhodli založiť Cyklomaratón?


Z vlastnej skúsenosti viem, že na tradičných oslavách Slovenského národného povstania sa každoročne zúčastňujú tie isté skupiny obyvateľov prevažne vyššieho vekového priemeru. Aj keď viem, že týmto naše mesto nie je výnimočné a takýto obraz sa opakuje aj inde po Slovensku, predsa len som hľadal cestu, ako by bol význam udalostí, boje a obetavosť účastníkov povstania najmä medzi mladšou generáciou známejší. Osobne si odkaz SNP veľmi vážim a zároveň som vášnivý cyklista, preto som sa rozhodol zorganizovať Cyklomaratón, ktorý povedie práve po ceste SNP a vtiahne tak do osláv tohto významného medzníka našich dejín nielen širšiu verejnosť, ale aj mladšiu generáciu.

Aké ohlasy na tento pretek dostávate?


Myslím, že v praxi sa nám darí plniť jeden z cieľov tohto podujatia, a to je ten, že skupina športovej verejnosti, ktorá by odkaz SNP pravdepodobne prehliadla, si ho takýmto spôsobom dôstojne pripomenie.

Akým vývojom toto podujatie počas tých piatich rokov prešlo?


Podujatie sa stretlo s úspechom a je jasné, že v Martine sa každoročne okrem tradičného pietneho aktu, odkaz povstania šíri aj prostredníctvom Cyklomaratónu po ceste SNP. Postupne, aj na základe ohlasov od občanov, sme upravovali trať preteku. Pretek má dva okruhy, aby sme dĺžkou a náročnosťou trate neodradili rekreačných cyklistov, pre ktorých sme pripravili menej náročný okruh s menším prevýšením a dĺžkou 65 kilometrov. Druhý okruh určený pre tých, ktorí sa cyklistike venujú závodne a má dĺžku 100 kilometrov a náročnejší profil.Za vysokou úrovňou podobných podujatí zvyčajne stojí celý tím. Ako je to v prípade cyklomaratónu?


Chcel by som poďakovať sponzorom podujatia, bez ktorých by sme organizáciu zvládali len ťažko. Zvlášť by som chcel poďakovať generálnemu sponzorovi MERIDA, ktorý každoročne robí pretek atraktívnejším vďaka ozaj hodnotným cenám a technickej podpore preteku. Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom z Racing Cycle teamu Martin za to, že svoje pretekárske skúsenosti vkladajú do organizácie tohto preteku, ktorý sa dokonca podarilo zaradiť do Slovenského pohára Masters. Tým sa pretek stáva významným aj pre pretekárov, ktorí na Slovensku bojujú o slovenský pohár v cestnej cyklistike.MERIDA Cyklomaratón po ceste SNP 2013 (pdf)