Rudolf Kollár: Podhájčanom už slúži nová zastávka i bezbariérový priechod pre chodcov

pridané: 16.08.2013, kategória: aktuality

Tak, ako život prináša ľuďom rôzne nové veci a situácie, tak aj mesto z času na čas priamo či nepriamo vplýva na svojich obyvateľov. To, čo sa v poslednom období udialo v mestskej časti Podháj – Stráne, čím žije teraz a čo ju najbližšie čaká, nám v rozhovore prezradil predseda výboru mestskej časti Rudolf Kollár.

Čo si občania mohli všimnúť za posledný rok vo vašej mestskej časti?


Komplexné vytváranie lepších podmienok na život v mestskej časti pre občanov je základnou úlohou nás, ako zvolených poslancov. Čiže keby to bolo len o všimnutí, tak ako je položená otázka, bolo by to veľmi málo. Bytová výstavba na Podháji bola projektovaná a realizovaná v 50. a 60. rokoch, čiže pred viac ako 60 rokmi. Je tu síce dostatok zelene, no aj táto má
svoje pozitíva, ale i negatíva. Prestarlé, často nevyhovujúce druhy drevín, na ktoré nás často upozorňujú aj občania, je potrebné regulovať výrubom. Hoci je vždy nahradený inou výsadbou, nezaobíde sa bez výhrad od občanov, ktorí ale často v danej lokalite ani nebývajú.
Dedičstvom je i nedobudovaná infraštruktúra a z nej najmä úplná absencia odstavných plôch pre motorové vozidlá. Riešenie týchto úloh, popri iných úlohách, ktoré sa snažíme stihnúť v reálnom čase, je mimoriadne náročné z finančných dôvodov, keďže sú financované len z prostriedkov mestskej časti, ako aj kvôli časovej náročnosti stavebnej prípravy. Sme radi, že sa nám v minulom roku podarilo tento problém už úplne vyriešiť a dokončiť pri bytovej výstavbe na Ul. J. Goliana.

Ktoré zmeny si občania možno na prvý pohľad nevšimli ?


Čo občania nemôžu reálne vidieť je najmä časová náročnosť prípravy investičných akcií.

Aké zmeny čakajú mestskú časť v najbližšom čase ?


Naším cieľom je revitalizovať i ďalšie časti bytovej zástavby na Podháji a to na Ul. Gorkého, Mládeže, Timravy, na ktorých intenzívne už dlhšie pracujeme. Opravy a rekonštrukcie chodníkov, žiaľ, ostávali pre nedostatok financií zatiaľ bokom. Takýto postup sme volili po dohode s občanmi, ktorí sa vecne o riešenie problémov zaujímajú. Nemôžeme však pri jednom bytovom dome vybudovať nové parkovanie, nový chodník či chýbajúce verejné
osvetlenie a pri inom bytovom dome nerealizovať za osem rokov nič. Len pre úplnosť musíme uviesť, že v časti IBV Stráne nám chodníky úplne chýbajú. V súčasnosti zabezpečujeme výstavbu autobusovej niky na zastávke Podháj, Gorkého III. v smere do centra mesta. Na ďalšej zastávke Gorkého II. bude preložený priechod pre chodcov, keďže teraz je umiestnený presne v strede priestoru pre odstavenie autobusu a v prípade, keď autobus stojí na zastávke, nie je
možné cez priechod prejsť. Samozrejme, nový priechod bude bezbariérový, čiže aj v tomto mestská časť vytvára bezpečnejšie podmienky pre našich občanov. Veríme, že s pracovníkmi mesta sa podarí aj výstavba prístrešku na zastávke Hollého I.

S akými problémami sa boria poslanci vo vašej mestskej časti ?


Problémy, okrem iných, nám vznikli pri investícii rekonštrukcie plynovodu. Hoci sme, ako poslanci, boli ubezpečení, že nové trasy plynovodu budú vedené prevažne v telese chodníka a investor položí i nový povrch uceleného chodníka, konečný stav a najmä zmluvný vzťah takýto nie je. To znamená, že teraz budeme musieť použiť i prostriedky mesta na nový povrch týchto chodníkov v časti rodinných domov na Podháji a takto dodržať to, čo malo byť zmluvne zabezpečené s investorom. Otvorená je otázka, či s investíciou na Podháji pokračovať aj za takéhoto stavu. A to nerozoberáme prašnosť na dotknutých mestských komunikáciách v letnom období a značne dlhé realizačné doby po definitívne odstránenie dôsledkov výkopových prác.

Občania majú mnoho očakávaní, ale je naopak niečo, čo by očakávali od občanov poslanci ?


V komunálnej politike pôsobím už viac rokov a mám skúsenosť, že opak je pravdou. V prvom rade sú na to občania, ktorí od poslancov očakávajú realizáciu ich požiadaviek, žiaľ, v mnohých prípadoch v nereálnych termínoch. Ja osobne nie som zástancom toho, že často sa občanom sľubuje to, čo nie je reálne splniť. Medzi občanmi je však veľa takých, ktorí si dajú vec a navrhnutý postup vysvetliť a mnohé problémy sa nám takto spoločným úsilím podarilo už vyriešiť k spokojnosti. A to je podstatné.Marián Fedor, fedor@martin.skRudolf Kollár, kollar@martin.skMilan Malík, malik@martin.skPeter Špaňo, spano@martin.sk