Ukrajinci chcú doma zaviesť martinský projekt Transparentné mesto

pridané: 05.08.2013, kategória: tlačové správy

Projekt Transparentné mesto ďalej šíri dobré meno Slovenska. Tentokrát inšpiroval Ukrajincov a chcú z neho čerpať pre svoj projekt Ukrainian Transparent City: E-Governing Pilot Model for Administration Services System Improvement, ktorý pilotne zavedie takmer polmiliónová metropola Vinnytsia a ďalšie tri mestá. Deväťčlenná ukrajinská delegácia preto strávila posledné tri júlové dni v meste Martin, kde získala konkrétne rady a odporúčania, ako zaviesť do praxe tento projekt pilotne aj na Ukrajine.

„Celé to začalo v roku 2011, kedy sme sa zúčastnili medzinárodnej konferencie v Odesse, kde zástupcovia neziskovej organizácie spoznali projekt Transparentné mesto a prišli na to, že by niečo podobné chceli realizovať na Ukrajine. V roku 2012 nás pozvali na ďalšiu konferenciu v meste Vinnytsia, ktoré je lídrom v oblasti elektronizácie samosprávy v rámci Ukrajiny. Tu sme sa už dohodli, že skúsime spoločne takýto projekt rozbehnúť. Nezisková organizácia v Ukrajine požiadala ako prístupová krajina do EÚ o financovanie projektu z eurofondov. Deje sa tak v rámci financovania podpory delenia skúseností členských krajín so štátmi, ktoré sa o vstup do únie snažia. Cieľom je vypracovať modelový projekt, ktorý bude v súlade s ukrajinskom legislatívou a budú ho prezentovať 100 najväčším ukrajinským mestám. Už dnes však majú dohodnuté, že v meste Vinnytsia ho pilotne zavedú a aj v ďalších troch mestách už prejavili záujem. Teší ma, že martinské Transparentné mesto aj naďalej šíri dobré meno Slovenska. A nie je to len o pozitívnom imidži. Máme to šťastie, že sme nielen inšpiráciou, ale aj spolustrojcom zmien, ktoré výrazne posunú a zlepšia fungovanie celej Ukrajiny,“ reagoval na ukrajinskú návštevu primátor mesta Andrej Hrnčiar krátko po tom ako oficiálne prijal skupinu expertov vo svojej kancelárii.

Spolupráca s mestom Vinnytsia a neziskovou organizáciou má pre mesto Martin veľký význam. „Každá jedna konferencia, kde sa my môžeme deliť s našimi skúsenosťami, má pre nás veľký význam – jednak tým, že sa na náš projekt pozrú zvonku inými očami, čo nám pomáha sa zlepšovať a na druhej strane na konferenciách prezentujú svoje skúsenosti iné samosprávy, vlády z celého sveta a často aj my prídeme odtiaľ s inšpiráciami,“ naznačil rozvoj projektu primátor mesta Andrej Hrnčiar.

Mesto Martin pomohlo ukrajinským partnerom s vypracovaním podkladov žiadosti o financovanie tohto projektu a momentálne im pomáha s vypracovaním už samotného manuálu projektu a modelového projektu pre Ukrajinu.
„So skúsenosťou mesta Martin sme sa zoznámili v roku 2011. Pochopili sme, že to nie je iba skúsenosť, ktorá bojuje proti korupcii, ale prispieva k rozvoju mesta. Pripravili sme s mestom Vinnytsia projekt, na ktorého realizáciu máme dva roky a bude realizovaný pre mesto Vinnytsia ako aj pre ďalšie tri veľké mestá na Ukrajine a celkovo sa s ním zoznámi viac ako sto miest na Ukrajine. Teraz začíname tým, že budeme pripravovať technické riešenia v súvislosti zo zákonodarstvom na Ukrajine a tiež vytvoríme publikáciu, ktorá bude obsahovať zoznam možných konfliktov záujmov, ktoré môžu vznikať. Keď sa mesto Martin neobávalo urobiť kroky v tom, aby bolo viac verejné a aby sa systém stal transparentnejší, je to pre nás vzor, ktorý by sme radi nasledovali. Teší nás, že Mestský úrad v Martine a jeho zamestnanci nám vyšiel v ústrety, pomáhali nám počas prípravy a aj teraz počas realizácie,“ komentoval spoluprácu Oleh Levchenko z neziskovej organizácie Podolian agency for regional development. V Martine sa okrem projektu zaujímali aj o služby, ktoré mesto Martin poskytuje svojim občanom. „Aj keď vo veľkosti je rozdiel medzi našimi mestami, vidíme tu niečo, čo by sme mohli skopírovať. Počuli sme o meste Martin nielen od Jozefa Petráša, ktorý nás sprevádza, ale aj od predstaviteľov iných organizácií ako Transparency International a to znamená, že túto skúsenosť by sme mohli realizovať u nás. Chceme uplatniť službu Mestská karta, ktorá je pre nás veľmi zaujímavá,“ konkretizoval Oleh Levchenko.

Martinský projekt Transparentné mesto si ukrajinskí partneri všimli prvýkrát v roku 2011 na medzinárodnej konferencii v Odesse a o rok na to sa uskutočnilo prvé plánované stretnutie vo Vinnytsii. Ukrajinská delegácia zložená zo zástupcov neziskovej organizácie Podolian agency for regional development, ktorá pripravuje projekt Ukrainian Transparent City: E-Governing Pilot Model for Administration Services System Improvement financovaný Európskou úniou a zamestnanci mesta Vinnytsia navštívili mesto Martin v poslednom júlovom týždni. Na Slovensku celkovo strávili štyri dni, okrem mesta Martin absolvovali odborné prednášky a získali neoceniteľné skúsenosti v Transparency International Slovensko v Bratislave.
Ukrajinský projekt sa bude realizovať v rokoch 2013 a 2014 a jeho odborným garantom je mesto Martin s projektom Transparentné mesto. Nezisková organizácia pripravuje model pre 100 najväčších ukrajinských miest.
Ukrainskí experti sa zoznámili aj so slovenskou históriou, ktorá má korene v meste Martin - Centre národnej kultúry Slovákov počas výkladu a prehliadky Memorandového námestia, prvej a druhej budovy Matice slovenskej, Národného domu, bývalej budovy Tatrabanky, Národného cintorína a iných miest, kde sa písala história Slovenského národa.

TS Ukrajinci chcú doma zaviesť martinský projekt Transparentné mesto(pdf)