Začala oprava martinskej pešej zóny

pridané: 23.07.2013, kategória: tlačové správy

V Martine mesto začalo rozsiahlu rekonštrukcu pešej zóny. Po tom ako, sa po každej zime menila na stavenisko, sa opakujúci problém stane minulosťou.

„Každý Martinčan, ale aj návštevníci pešej zóny, mohli v minulých rokoch vidieť katastrofálny stav pešej zóny, ktorý sa v najväčšej miere prejavoval po zimnom období. Museli sme pristúpiť k radikálnemu riešeniu, kedy používame nielen novú hrúbku dlažby, ale aj novú technológiu, ktorá by mala zabrániť tomu, aby bola v budúcnosti pešia zóna poškodená. Práce budú prebiehať do konca októbra. Vykonávame ich v letnom období, aby kvalita prác bola čo najvyššia a nemuseli sme v budúcnosti čeliť nepríjemným otázkam občanov, ktorí sa sťažujú na to, že prečo bola pešia zóna v takom katastrofálnom stave. Postup je naplánovaný na etapy tak, aby sme brali maximálny ohľad na prevádzkovateľov letných terás,“ uviedol na margo zahájenia rekonštrukcie primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Rekonštrukcia pojazdnej časti II. etapy pešej zóny v Martine má byť ukončená najneskôr v októbri budúceho roku a celkové náklady sú plánované vo výške 234 900 eur. V rozpočte mesta Martin bolo na rekonštrukciu v roku 2013 vyčlenených 200 tis eur, preto aj primerane väčšina prác bude vykonaná ešte v tomto roku. Rekonštrukčné práce prebehnú v minimálne štyroch etapách pričom rekonštrukcia úsekov, kde stoja letné terasy, prebehne mimo sezóny, aby ich prevádzka bola ovplyvnená len v minimálne nevyhnutnom rozsahu. V takzvanom pojazdnom pruhu po obvode II. etapy pešej zóny dôjde k výmene existujúcich dlažieb v hrúbke 3 cm za betónovú dlažbu o hrúbke 8 cm, ktorá je navyše pospájaná systémom Einstein zaručujúcim rozloženie záťaže aj na okolité dlaždice, čím sa výrazne zníži pravdepodobnosť ich poškodenia ako dôsledku nadmerného zaťaženia. Výber použitého materiálu a vzhľadu nových dlaždíc prebiehal v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Martin.

“Novú dlažbu sme vyberali tak, aby technické aj estetické parametre novej dlažby zodpovedali pôvodnému návrhu autora. V konečnom dôsledku ide o autorské dielo a preto sme v prípad,e ak sme chceli do diela zakomponovať takéto zmen,y potrebovali jeho súhlas,” povedal riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Róbert Dúbravec.

Po ukončení rekonštrukcie mesto plánuje upraviť režim dopravy na pešej zóne zjednosmernením premávky po zrekonštruovanom pojazdovom páse. Tým sa nielen minimalizuje šanca, že by vozidlá potrebovali vybočiť zo spevnenej časti, ale zvýši sa bezpečnosť sprehľadnením premávky z pohľadu chodcov. Súčasťou prác bude i oprava existujúcej dlažby na pochôdzej časti a vyplnenie dilatačných špár medzi pojazdnou a pochôdznou časťou pružnou hmotou, ktorá odoláva bežným vplyvom prostredia a zimným posypovým soliam.

Problém s opakovaným poškodzovaním dlaždíc na II. etape sa tiahne ešte z obdobia predchádzajúceho vedenia mesta, kedy bývalý primátor zápisom do stavebného denníka nariadil stavebnej firme aj napriek faktu, že v projekte bola dlažba o hrúbke 5 cm použitie dlažby o hrúbke 3 cm.

Rekonštrukcia pojazdovej časti pešej zóny začala pri budove Slovenského národného literárneho múzea, kde pohyb ľudí nie je až taký veľký.

Priebeh prác: najskôr bude odrezaná pôvodná poškodená pojazdná časť na ploche 3300 metrov štvorcových, a to tak že budú odstránené pôvodné vrchné a podkladové vrstvy jestvujúcej pojazdnej časti do hĺbky max. 590 mm od vrchnej existujúcej plochy dlažby, potom bude nasledovať zhutnenie spodnej vrtsvy terénu, uloženie podkladných štrkopieskov zhutnenie vo vrstvách - betónová dlažba zámková farebná so systémom Einstein min. 80 mm, drvené kamenivo 40 mm, kamenivo spevnené cementom 120 mm, drvené kamenivo 150 mm, drvené kamenivo 200 mm, potom bude osadená dlažba podľa kladačského výkresu dlažby v prílohe.