Odpad z Turca už vozia do novej kazety

pridané: 17.06.2013, kategória: aktuality

Smetisko na Robotníckej ulici v Martine prekonalo míľnik. Komunálny odpad už vozia do novej kazety, ktorá by mala vystačiť na uskladňovanie odpadu počas najbližších štyroch rokov.

O smeti máme vďaka novej kazete postarané na minimálne najbližšie štyri roky. Staré úložisko, ktoré slúžilo na ukladanie komunálneho odpadu od roku 1992, čoskoro pokryje tráva.

Skládka odpadu je monitorovaná


Šestnásteho mája priviezli na novú skládku prvú várku odpadu. „Nová skládka je vybavená najmodernejšími bezpečnostnými prvkami, to znamená tesniacou fóliou, ílmi, monitorovacím systémom. Bude to miesto, ktoré bude strategicky slúžiť pre celé územie Turca a mesta Martin,“ povedal obchodný riaditeľ firmy Brantner Peter Kašuba. Aby sa využil priestor skládky čo najefektívnejšie, privezený komunálny odpad je zhutňovaný kompaktorom, ktorý stlačí a zníži objem odpadkov na čo najnižší objem.
Uskladnený odpad je stále monitorovaný. Súčasťou novej kazety sú zabudované aj odvetrávacie šachty na plyny, ktoré do budúcna počítajú využívať ako ďalší druh energie.

Kopec sa čoskoro zatrávni


„Revitalizácia novej kazety skládky začala v máji minulého roku, kolaudácia bola v januári 2013. Približná kapacita je 200 tisíc metrov kubických, čo predstavuje sklad asi na 4 roky. Súčasťou stavebných úprav a stavby novej kazety, bola rekultivácia starej kazety, navážanie zeme na komunálny odpad, čím sa docieli vizuálny efekt, akoby to bol kopec,“ zhodnotil prevádzkový riaditeľ firmy Brantner Fatra,a.s Juraj Belica.


Nová kazeta musí mať drenážnu jamu, kde je sústredená kontaminovaná voda, ktorá napršala. Tá sa prečerpáva a odváža sa do spoločnosti Turvod, kde sa čistí v čističke odpadových vôd.


Prvú várku odpadu priviezli na novú skládku 15. mája.