Projekt žal úspech na pôde protikorupčnej akadémie OSN

pridané: 31.05.2013, kategória: aktuality

Úspech, ktoré mesto Martin dosiahlo vďaka oceneniu OSN v roku 2011, pokračuje. Záujem o praktické skúsenosti, ktoré projekt prináša, prejavila koncom mája Medzinárodná protikorupčná akadémia.

Prestížne ocenenie, ktoré Martin získal vďaka projektu Transparentné mesto v roku 2011 od OSN - 1. miesto v Kategórii Prevencia a boj proti korupcii, zviditeľnilo mesto Martin nielen doma, ale aj v zahraničí. Praktické výsledky a účinky projektu prezentovalo naposledy 21. a 22. mája na pôde Medzinárodnej protikorupčnej akadémie vo Viedni. Témou konferencie bola Poctivosť verejného a súkromného sektoru pri zadávaní verejných zákaziek.

„Medzinárodná protikorupčná akadémia pripravuje vzdelávacie programy vrátane systému výučby či materiálov. Cieľovou skupinou sú nielen ľudia, ktorí pracujú priamo v oblasti verejného obstarávania pre vládne inštitúcie či verejný sektor, ale aj organizácie z tretieho sektoru, ktoré vo svojich krajinách pôsobia v tejto oblasti nielen edukatívne, ale aj ako akýsi nezávislý verejný dohľad. Vzdelávať by sa tam mali aj tí, ktorí priamo vykonávajú niektorú z fáz verejného obstarávania aj tí, ktorí v členských krajinách OSN tvoria zákony a inú legislatívu, podľa ktorej sa verejné obstarávanie riadi. Pre mesto Martin je cťou, ale aj zadosťučinením, že takéto inštitúcie sa zaujímajú o naše skúsenosti a implementujú ich na medzinárodnej úrovni. Tento krát sa stretnutia expertnej skupiny zúčastnili zástupcovia z Rakúska, Brazílie, Indie, Spojených štátov, Mexika, Svetovej banky a aj z Gruzínska, ktoré získalo v minulom roku také isté ocenenie od OSN ako naše mesto v roku 2011. Samozrejme si z každého takéhoto stretnutia niečo užitočné odnášame aj my,“ zhodnotil význam konferencie pre mesto Martin primátor Andrej Hrnčiar.
Medzinárodná protikorupčná akadémia (IACA) vznikla 8. marca 2011 vďaka iniciatíve Úradu Organizácie spojených národov pre drogy a kriminalitu (UNODC), Rakúskej republike a Európskeho úradu pre boj proti podvodom. Je to priekopnícka inštitúcia, ktorá je zameraná na prekonanie aktuálnych nedostatkov na protikorupčnom poli.

Stretnutia expertnej skupiny sa koncom mája zúčastnili zástupcovia z Rakúska, Brazílie, Indie, Spojených štátov, Mexika, Svetovej banky a aj z Gruzínska.