Rok 2012 uzavrelo mesto Martin vo viac než 2-miliónovom pluse

pridané: 17.05.2013, kategória: aktuality

Mesto Martin je ekonomicky zdravé mesto. Posledné dva roky uzatvorilo s veľkým finančným prebytkom. Vlani to bolo 1,5 mil. eur, výsledkom roku 2012 je záverečný účet mesta s prebytkom vo výške 2 648 541,09 eur. Svedčí o tom aj prieskum nezávislej inštitúcie INEKO.

Mestské zastupiteľstvo schválilo na aprílovom zastupiteľstve záverečný účet mesta za rok 2012 po tom, ako bol skontrolovaný a odsúhlasený aj Útvarom hlavného kontrolóra. Dobrú ekonomickú kondíciu mesta potvrdzuje aj prieskum Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ktorý mesto Martin radí medzi najmenej zadlžené mestá na Slovensku s dobrým finančným zdravím.
„Sme radi, že sa ukazuje, že mesto Martin, či už vedenie mesta alebo aj poslanci sa ozaj správajú triezvo a tá zlá finančná situácia, ktorá postihuje všetky samosprávy, je braná naozaj vážne. Svedčí o tom aj fakt, že mesto Martin finančne uzavrelo rok 2012 s prebytkom viac ako 2,6 mil. eur, ktorý zároveň bude prerozdelený tak, aby bol využitý v roku 2013,“ uviedol hovorca mesta Martin Jozef Petráš.
Pri schvaľovaní záverečného účtu bol zároveň predložený materiál, ktorý navrhol časť týchto finančných prostriedkov použiť na dve akcie. Prvou z nich je rekonštrukcia druhej etapy pešej zóny medzi budovou Milénia a prvou budovou Matice Slovenskej, v rámci ktorej bude vymenený pojazdný pás po obvode tejto časti pešej zóny. Pôvodnú dlažbu tu nahradí nová dlažba s hrúbkou 8 centimetrov s použitým inovatívnym typom spájania - tzv. uzamykacím systémom Einštein. Mesto tak dúfa, že sa týmto vyrieši každoročný problém pukania dlaždíc a pešia zóna už bude vyzerať oveľa lepšia. Druhou investičnou akciou je rekonštrukcia budovy Mestskej polície, ktorá sa taktiež začne v najbližších týždňoch. V meste je kamerový systém, jeho najväčšou slabinou je však monitorovacie pracovisko v budove mestskej polície, ktoré nie je úplne vyhovujúce. Ten počet kamier, ich možnosti a kvalita si vyžaduje samostatné pracovisko ktoré je navrhnuté v novej budove.